april 1, 2019

Martin Börjesson

"Jag ser mitt bidrag till Changemaker Educations Advisory Board som ett sätt att bidra med kreativitet samt stödja verksamheten med lite mer långsiktiga tankar om vart samhälle och arbetsmarknad är på väg. Diskussionerna och de olika perspektiven ger mig dessutom både ny kunskap, men också nya värdefulla impulser och reflektioner jag kan ta med mig i mitt arbete."