april 1, 2019

Pär Lager

"Jag är med i Advisory Board för att med min erfarenhet och kunskap bidra till att Changemaker Educations fortsätter att utvecklas så att ännu fler studenter och yrkesverksamma ska kunna ta del av deras innovativa pedagogik och kunskap. En spin off effekt är att jag själv får inspiration och kunskap från Changemaker och de andra i Advisory Board."