ChangeMaker Blogg

20 Jan 2016

45% av företag i IT, media och kommunikationsbranschen möter inte Arbetsmiljöverkets krav på ohälsosam stress på arbetsplatser

//
Kommentarer0
/

Under 2015 så initierade Arbetsmiljöverket inspektioner på 240 företag i kommunikations- och informationsbranschen. I 45% av fallen möts inte Arbetsmiljöverkets krav att motverka ohälsosam stress på företagen. Brister handlar till exempel om att inte ha kartlagt risker samt att uteblivna handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen.

Många av Sveriges arbetsgivare har fått brev från Arbetsmiljöverket som informerar om att nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 2016.  Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är framtagna för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser. Organisatorisk och social arbetsmiljö kallades tidigare ’psykosocial arbetsmiljö’. Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka den vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport ”Arbetsorsakade besvär 2014”. Att undvika att personalen går in i väggen är bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Inte minst av ekonomiska skäl. En utbränd medarbetare kostar lågt räknat 388 000 kronor.

Som ett svar på detta kommer vi på Changemaker Educations att satsa på att utbilda och öka kompetensen kring arbetsmiljöarbete med målet att bidra till friskare företag. Vi tror att kunskap leder till minskade sjukskrivningar, mindre stress och oro. Genom utbildning kan vi också förebygga kränkande särbehandling och hot och våld på arbetsplatsen.

Läs mer om våra utbildningar här.

Vi har utbildningar för chefer, ledare, arbetsmiljöansvariga samt skyddsombud.

Skriv ett svar