Teambuilding

Teambuilding

Inlagt den03 Feb 2016
Kommentarer0
Du bygger och leder ditt team så alla trivs och arbetar effektivt mot gemensamma mål. Du får konkreta verktyg för att lösa problem och konflikter under projektets och arbetets gång...
Läs mer