ChangeMaker Blogg

1 Mar 2016

Din arbetsmiljöutbildning betalas av AFA Försäkring

//
Kommentarer0

Är du ansluten till AFA? Då kan du få din arbetsmiljökurs hos Changemaker Educations betald av AFA Försäkring. Svensk Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kr på arbetsmiljöutbildningar under 2016-2018. Arbetsgivare inom den privata sektorn kan därmed söka pengar eftersom Changemaker är godkänd utbildningsanordnare.

Vem kan söka stöd?
Arbetsgivare
inom den privata sektorn med minst en anställd, som tecknat trygghetsförsäkringen TFA genom AFA Försäkring
Skyddsombud och arbetsmiljöombud kan få stöd för vidareutbildning, till exempel Praktisk implementering för arbetsmiljöansvariga, Hot och våld i arbetslivet, Utveckla arbetsklimatet, Kränkande särbehandling
Chefer och ledare kan söka stöd för både grund- och vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet, ex Nya föreskrifter – vad säger lagen? och Arbetsmiljö för chefer och ledare på styrelsenivå

Hur lång kan utbildningen vara?
Utbildningen får vara högst tre kursdagar, och stödet gäller både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Vad får det kosta?
Total kostnad per utbildning får max vara 10 000 kronor för en 3-dagarsutbildning. Stödet omfattar utöver kursavgifter även ersättning för resor, kost och logi om utbildningen inte kan genomföras på hemorten.

Hur söker jag ersättning från AFA Försäkring?
Fyll i anmälan på AFA Försäkrings webbplats. Arbetsgivaren lämnar uppgifter om företaget, utbildningsanordnare, typ av utbildning, startdatum, längd och kostnad.

När kan jag senast ansöka om ersättning?
Du kan ansöka om stöd upp till 6 månader före eller efter genomförd utbildning.

Gäller stödet även företagsanpassade utbildningar?
Ja, stödet gäller både öppna och företagsanpassade utbildningar samt distansutbildningar.

När betalas pengarna ut?
Ersättningen betalas när samtliga utbildningsdeltagare har fyllt i den enkät som AFA Försäkring skickar ut till alla deltagare efter avslutad kurs.

Våra arbetsmiljöutbildningar
Vill du veta mer? Ladda ner information om våra kurser här.

Skriv ett svar