Få din arbetsmiljökurs betald av AFA Försäkring

Är du ansluten till AFA?

afa-logo60pxDå kan du få din arbetsmiljökurs hos Changemaker Educations betald av AFA Försäkring. Svensk Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kr under 2016-2018 på arbetsmiljöutbildningar. Arbetsgivare inom den privata sektorn kan söka pengar eftersom Changemaker är godkänd utbildningsanordnare.

Vem kan söka stöd?

Arbetsgivare inom den privata sektorn med minst en anställd, som tecknat trygghetsförsäkringen TFA genom AFA Försäkring.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud kan få stöd för vidareutbildning, till exempel Praktisk implementering för arbetsmiljöansvariga, Hot och våld i arbetslivet, Utveckla arbetsklimatet, Kränkande särbehandling

Chefer och ledare kan söka stöd för både grund- och vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet, ex Nya föreskrifter – vad säger lagen? och Arbetsmiljö för chefer och ledare på styrelsenivå

Hur lång kan utbildningen vara?

Utbildningen får vara högst tre kursdagar, och stödet gäller både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Vad får det kosta?

Total kostnad per utbildning får max vara 10 000 kronor för en 3-dagarsutbildning. Stödet omfattar utöver kursavgifter även ersättning för resor, kost och logi om utbildningen inte kan genomföras på hemorten.


Praktisk info

Hur söker jag ersättning från AFA Försäkring?

Fyll i anmälan på AFA Försäkrings webbplats. Arbetsgivaren lämnar uppgifter om företaget, utbildningsanordnare, typ av utbildning, startdatum, längd och kostnad.

När kan jag senast ansöka om ersättning?

Du kan ansöka om stöd upp till 6 månader före eller efter genomförd utbildning.

Gäller stödet även företagsanpassade utbildningar?

Ja, stödet gäller både öppna och företagsanpassade utbildningar samt distansutbildningar.

När betalas pengarna ut?

Ersättningen betalas när samtliga utbildningsdeltagare har fyllt i den enkät som AFA Försäkring skickar ut till alla deltagare efter avslutad kurs.


Våra arbetsmiljöutbildningar

Se våra arbetsmiljöutbildningar här: Friska Företag (alla arbetsmiljökurser)

Eller ladda ned PDF:en här: Friska företag (PDF)

friska_foretag