Projekt september 1, 2019

Jiddra Inte – Adda Livet!

Utanförskap är förödande. För alla inblandade. Oavsett varför och oavsett vem du är.

Changemaker Educations projektleder och visualiserar Jiddra Intes viktiga arbete för att motverka utanförskap bland unga. Under en 3-årsperiod pågår ett projekt som går under arbetsnamnet ”Adda Livet” och som syftar till att sprida information om droger, nätdroger och blandmissbruk. Målet är att – utan att döma – informera unga om riskerna med droger och drogblandningar. Tyvärr dör allt fler unga pga okunskap när de blandar alkohol, droger och mediciner. Med vår hjälp skapar Jiddra Inte både fysisk och digital närvaro för unga i riskzonen. Detta sker genom läger, mentorskap och events, samt snart genom en digital plattform där unga kan få råd, stöd och information.

Fredrik Jonsson är AD/CD och UX-designer hos Changemaker och ansvarar för framtagandet av den digitala plattformen hos Jiddra Inte. ”Det är viktigt att unga känner förtroende och känner sig hemma på Jiddra Intes hemsida. Vi vill inte komma med pekpinnar.”

”Hittills har vi tillsammans med Christian Bagge och Cloudreel skapat ett 40-tal filmer där unga och anhöriga ger sin syn på dilemman runt droger, grupptryck, nyfikenhet, utanförskap mm. Vi vill kommunicera med unga på ungas villkor och vi vill att de ska känna delaktighet och gemenskap på vår hemsida.” Lansering av hemsidan sker i sep-okt 2019.

Changemaker Educations står också för projektledning av Jiddra Intes många olika produktioner. ”Vi har i samarbete med Forsbergs skola tagit fram ett dialogspel som heter ”Drogfrågan”. Det är ett fantastiskt verktyg som får unga att öppna upp och börja prata om droger. De delar erfarenheter och förtroenden. Spelet har testats i fokusgrupper och på events och finns nu som verktyg för bla skolor och lärare” berättar Anna Möller, som via Changemaker agerar projektledare och koordinator hos Jiddra Inte. ”Vårt mål är att unga ska se oss som den självklara kontakten när akuta problem uppstår och när de behöver råd. Många vågar inte ens ringa 112 när olyckan är framme och partydrogande går över styr, de är rädda för konsekvenserna och för både polis och föräldrar. Då finns Jiddra Inte.”

……………..

Stiftelsen Jiddra Inte är en insamlingsstiftelse som grundats av Patrik Pelosio, fd drogkriminell gängledare. Patrik har skrivit boken ”Jiddra Inte” om sitt liv. Han arbetar idag heltid med att hjälpa unga att hitta en ny gemenskap och en väg bort från droger och kriminalitet. Pågående verksamheter, projekt och events innefattar inspirationsläger, mentorskap, filminspelningar, utbildningsmaterial och workshops för skolor och lärare. Vi samverkar med yrkeshögskolor, gymnasieskolor och mellan/högstadieklasser. Vi samarbetar med sakkunniga och socialpedagoger. Vi skapar filmer där unga berättar för unga om sina upplevelser av droger och utanförskap. Målgruppen är unga 13-25 år och familj, vänner, anhöriga och lärare/skola. Alla är välkomna att samverka och bidra. Våra sponsorer är livsviktiga för att vi ska kunna fortsätta och utveckla vår verksamhet. Exempel på sponsorer och samarbetspartners är Arvsfonden, Tollare Folkhögskola, Cloudreel, Unga Vuxna Uppsala, Ung0156, Changemaker Educations, Forsbergs skola mfl.

……………….