Intervju mars 9, 2018

Ledningsgruppen: Intervju med Sanna Haage från Mediagymnasiet

Sanna Haage sitter i ledningsgruppen på utbildningen Webbutvecklare e-handel och kommer från MediaGymnasiet där hon jobbar som lärare inom webbutveckling och spelutveckling.

Sanna Haage sitter i ledningsgruppen på utbildningen Webbutvecklare e-handel och kommer från MediaGymnasiet där hon jobbar som lärare inom webbutveckling och spelutveckling. Hon är en av huvudlärarna på gymnasiets spelinriktning och sedan ett år tillbaka även föreläsare med särskilt fokus på digitaliseringsfrågor. Hon tror på Yh-utbildningar som ett bra nästa steg för gymnasieelever att kunna ta sig ut i arbetslivet efter studenten. Vi fick möjlighet att prata med henne om varför hon sitter med i ledningsgruppen hos Changemaker Educations och hur hon ser på kompetensbehovet för webbutveckling och e-handel framåt.

– En Yh-utbildning är ett suveränt sätt att komma ut på arbetsmarknaden. Du vet att det du lär dig är relevant och aktuellt. Genom den långa LIA-perioden så får du chans att pröva inte bara dina egna kunskaper, utan även en eventuell arbetsgivare genom det företag som du praktiserar på, menar Sanna Haage.

Varför har du valt att sitta i ledningsgruppen för utbildningen Webbutvecklare e-handel?

Alla våra gymnasieprogram är studieförberedande och eleverna förväntas studera vidare på högskola/universitet eller eftergymnasiala utbildningar som tex Yh. Vi har märkt att Yh-utbildningar är den väg som våra elever oftast väljer och då känns det naturligt att vara med och påverka samt få ha en insyn i hur Yh-utbildningen fungerar. Jag ser att samarbetet mellan gymnasieskola och Yh är viktigt och att jag kan även kan bidra med kunskap om hur man arbetar mot gymnasieskolan.

Vad är vanliga frågor ni får från gymnasieelever om att söka jobb i framtiden?

De vill veta hur arbetsmarknaden ser ut, dvs inom vilka områden som det finns mest jobb. De börjar också bli mer och mer intresserade av själva arbetsplatsen, dvs även var de kan tänkas jobba, inte bara med vad.

Innan GY11 infördes (den nya gymnasiereformen som trädde i kraft hösten 2011) så var Mediaprogrammet, som var ett yrkesprogram på Mediagymnasiet, det största programmet med långa praktikperioder för eleverna och yrkesverksamma lärare i media och teknik-ämnena. Efter GY11 försvann Mediaprogrammet men vi arbetar fortfarande med att vara så branschnära och praktiska som möjligt i våra utbildningar.

Vad med e-handel är det som du finner intressant?

Jag tycker om att webbutveckling nästan är organiskt, det som gällde för sex månader sedan nödvändigtvis inte gäller idag. Jag tycker också att det är spännande med växelverkan mellan teknik och etik. Vi har länge haft teknik som gör det möjligt att köpa jättebilliga produkter från tex Kina. Men är det etiskt försvarbart att skeppa massa småpaket till privatpersoner frågar sig alltfler nu? Då måste tekniken tänka till och hitta en lösning.

Har du några spaningar kring e-handel från framtiden som du vill dela med dig av?

Den generation som växer upp nu har redan helt andra konsumtionsvanor än de som var unga för bara 10-15 år sedan. Molntjänster och strömningstjänster är helt oproblematiska och självklara för dom. Jag tror att utbudet av tjänster på nätet kommer att öka snarare än utbudet av varor.

Läs mer om och sök vår 2-åriga Yh-utbildning Webbutvecklare e-handel senaste den 1 maj, 2018. Planerad utbildningsstart är den 17 september, 2018.