Om ChangeMaker Educations

Vi skapar utbildningar som ger dig rätt kompetensprofil. Nu och i framtiden.

Changemaker Educations AB driver yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskoleutbildningar och företagsutbildningar i Stockholm, Göteborg, Arvika och Luleå. Changemaker Educations AB är ett fristående aktiebolag som ägs av Changemaker AB.

Changemaker Educations heltidsutbildningar bedrivs inom Yrkeshögskolan (YH) och Folkhögskola. Alla är CSN-berättigade och genomförs i samarbete med respektive branscher. Yrkeshögskoleutbildningar har mellan 25-30 % LIA – lärande i arbete, praktik – hos företagen. Våra företagsutbildningar erbjuder kompetensutveckling inom personligt ledarskap, förändringsledning, agil projektledning, spelutveckling, gamification, e-handel, sales & marketing och kommunikation samt storytelling.

Vi har tydliga ledstjärnor för alla våra utbildningar:

  • action based learning och agila utvecklingsmetoder
  • yrkesverksamma lärare och arbete med skarpa uppdrag från rekryterande företag
  • personligt ledarskap, entreprenörskap och långsiktig hållbar utveckling

Vår ambition är att utveckla och genomföra utbildningar som ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser att hantera och lyckas i ett arbetsklimat som är under konstant utveckling.

Vårt mål är att ge dig rätt kompetensprofil och rätt verktyg så du kan göra nytta i din nya yrkesroll, eller utvecklas i din nuvarande. Studenter och medarbetare som är utrustade med relevant kunskap och som har den rätta attityden. Changemaker Educations är en erfaren talangutvecklare för de kreativa branscherna. Vi utbildar studenter och medarbetare, samtidigt som vi samverkar och påverkar i daglig kontakt med våra branscher. Kreativa branscher kräver konstant utveckling både i metoder och tjänster. En win-win för alla parter.

 

Om Changemaker AB

Changemaker AB är en Change Agency. Samarbeten, förändringsprocesser och utanför-boxen-tänkande. Vi är förändringskonsulter. Vi hjälper företag, organisationer och privatpersoner att se saker från nya perspektiv för att hitta smarta lösningar på sina problem och utmaningar.

Sedan 1998 har företaget arbetat med skräddarsydda lösningar inom ledarskap, organisation, teambuilding och förändringsprocesser. De erbjuder bl.a. workshops, föreläsningar, projektledning och processledarkompetens till företag, skolor och organisationer.

Vår affärsidé är att skapa effektiva förändringsprocesser och stödja från start (problemdefiniering) till mål (förändringsprocess genomförd). Våra konsulter är seniora och har mångårig erfarenhet av Change Management, Competence Management och Organisationsutveckling.

Läs mer om Changemaker AB på www.changemaker.nu.

 

Välkommen till en ny spännande framtid.

Tom Løyche, VD
Changemaker Educations AB