Utbildningstyper

Vi skapar utbildningar som ger både individer, företag och organisationer rätt kompetensprofil; nu och i framtiden. Allt från Yh-utbildningar som matchar elever mot arbetslivets behov och folkhögskoleutbildningar som fokuserar på att lära ut praktiska kunskaper inom spel och socialt entreprenörskap, till kompetenshöjande kurser inom allt från arbetsmiljö, personligt ledarskap, agil projektledning och webbutveckling till NLP, Scrum, e-handel och mycket mer.

Vårt kontaktnät sträcker sig över flera hundra företag och yrkesverksamma lärare och föreläsare, både i Sverige och internationellt.

Välkommen att kontakta oss med frågor kring vilken utbildning eller kurs som passar dig eller ditt företag bäst!

 

Kompetensutveckling

Vårt erbjudande till företag och organisationer
Talangutveckling, vidareutbildning, kompetenshöjning – kärt barn har många namn. Det handlar om att medarbetare och företag ständigt måste utvecklas både kompetens- och affärsmässigt för att finna nya kunder och behålla gamla.

 

Yrkeshögskoleutbildningar

Utbildningen matchar dig mot arbetslivets behov
För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

 

Folkhögskoleutbildningar

Join “the Maker School”
The Makerschool är samlingsnamnet för våra folkhögskoleutbildningar. Här fokuserar vi på makerkultur, socialt entreprenörskap, digital slöjd och matproduktion i stadsmiljöer samt spelutveckling. Under 2015 genomför vi två utbildningar: Gamemaker Luleå och Foodmaker GBG.