Vår syn på lärande

Grundpelare
Vår ambition är att skapa och utveckla utbildningar som branschen har behov av och som ger deltagarna kontakter och arbete. Utbildningar som är uppdaterade och flexibla i sitt sätt att anpassa oss till framtidens utmaningar. Vi verkar för att våra utbildningar är professionella arbets- och utbildningsplatser. Kreativitet och struktur är bärande element och arbetet sker med en professionell attityd.

Vår syn på lärande
Vad vi vill att studenterna ska lära sig är att det vi lär dem inte är slutresultatet, att de konstant ska sätta sig själva i en lärande situation även efter avslutad utbildning. Att inga svar är givna. Hur vi vill att studenterna ska lära sig – ”learning by doing – learning by reflection”. Vi lär genom att göra, testa, pröva på – ofta utan att veta exakt hur vi ska lösa de problem vi ställs inför. Även i de kursspecifika momenten kommer arbetet vara baserat på denna metod.

Coaching
Som coacher levererar man inte färdiga svar – man är en katalysator. Som utbildningsansvarig och som lärare förmedlar vi ramar och krav kring utbildningsprocessen. Processen att driva framåt är deltagarens egen. Det är också studentens ansvar att begära coaching och stöd när behovet finns.

Entreprenörskap
Entreprenörskap – i våra utbildningar definierat som förmågan att driva idéer. Det är en attityd till utbildning, omgivning och till arbete. En förmåga att med egen kraft omvandla och förverkliga idéer. Vi definierar entreprenörskap som en attityd, inställning till problem och möjlighet att starta och driva företag. Entreprenörskap går som en röd tråd genom alla våra utbildningar – från antagning (arbetsprover) till avslut. Entreprenörskap är ett centralt tema i vår pedagogiska process. Under skarpa projekt testas och utvecklas entreprenörskapet.