Agil projektledning kombinerar ledarskap och kommunikation med moderna projektmetoder. Med korta avstämningar coachar du teamet och anpassar till de förändringar som påverkar projektet. Ditt ledarskap anpassas till att hantera förändring.

Grundkursen 5 veckor kompletteras med 5 veckors fördjupning. Du lär dig hur team fungerar, vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer och de former av kommunikation som hjälper teamet att komma vidare. Mer specifikt lär du dig agila arbetsmetoder; scrum, XP, kanban och lean software development, time boxing mm.

Under fördjupningen tränar du agil projektledning i samverkan med ditt företag eller i projekt som vi skapar hos CM Education.

Exempel på fokusområden under 5 veckor
SCRUM – process, definition, förhållande till nuvarande projektmetodik
SCRUM – hur och varför SCRUM fungerar i komplexa projekt
Lean, Kanban, Iterativa processer och Systemtänkande.
Kravhantering, releaseplanering och estimering
Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
Att bygga effektiva och motiverade team
Roller, kompetenser, arbetsuppgifter och ansvarsområden
Agilt (personligt) ledarskap och kommunikationsmodeller
Coaching som verktyg för projektutveckling
Presentationsteknik för samverkan och ökad produktivitet
Agil projektmetodik; Vanliga misstag och praktiska tips

Exempel på fokusområden under 10 veckor
Prioritera och fokusera – för att maximera ROI
Transparens – för att synliggöra problem och bygga förtroende
Iterativ och inkrementell utveckling – för att lära, få feedback och säkra riskhanteringen
Samarbete – säkerställa de affärsmässiga målen, minska risken för missförstånd och minimera klyftor
Uppmuntra och välkomna förändring – inifrån eller utifrånstyrd
Konkreta verktyg – för att anpassa processen efter verksamheten
Målstyrning/Decentralisering – för att arbeta kundstyrt, målstyrt och effektiv med bibehållen lönsamhet och produktivitet
Ständig förbättring – kvalitetssäkring och positiv utveckling Mötesteknik och presentationsteknik – för ökad effektivitet, samsyn, transparens och målstyrning

Start/form: Torsdagar kl 18-21
Pris: 10 v 12.000 SEK (5 v 7.000 SEK)
Plats: Åsögatan 117 (t-bana Medborgarplatsen)

Agil projektledare
Längd: Torsdagar 10 ggr under våren kl 18-21 / 3 dgr x 3 ggr to-lö / Skräddarsytt
Kursstart: Torsdag 2 februari
Utbildningsort: Stockholm

Section 1
Final Quiz
TypOnline-kurs
DatumFeb 2, 2017
Ansök nu
Fält markerade med * måste skrivas i.
Köp nuBoka nu