Agil introduktion – start torsdag 25 januari kl 18-21
Tre kvällar ger dig översikt och kompetens att börja arbeta med agil projektledning

Agil projektledning kombinerar ledarskap och kommunikation med moderna projektmetoder. Med korta avstämningar coachar du teamet och anpassar till de förändringar som påverkar projektet.
Ditt ledarskap anpassas till att hantera förändring.

Du lär dig hur team fungerar, vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer och de former av kommunikation som hjälper teamet att komma vidare. Mer specifikt lär du dig agila arbetsmetoder; scrum, XP, kanban och lean software development, time boxing mm.

IMG_4146

Exempel på fokusområden under 3 veckor
Agil vs plandriven projektledning – en översikt
SCRUM – process, definition, förhållande till nuvarande projektmetodik
SCRUM – hur och varför SCRUM fungerar i komplexa projekt
Lean, Kanban, Iterativa processer och Systemtänkande.
Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
Att bygga effektiva och motiverade team
Roller, kompetenser, arbetsuppgifter och ansvarsområden
Konflikthantering – förebyggande och problemlösande
Agilt (personligt) ledarskap och kommunikationsmodeller
Coaching som verktyg för projektutveckling

Agil projektledare
Nästa kursstart: 25 januari

Längd: Torsdag 3 ggr under våren kl 18-21
Pris: 2 990 SEK
Utbildningsort:  Åsögatan 117 (t-bana Medborgarplatsen),116 24 Stockholm

IMG_4147

Section 1
Final Quiz
TypOnline-kurs
DatumFeb 2, 2017
Ansök nu
Fält markerade med * måste skrivas i.
Köp nuBoka nu