Futuregames utbildning i Speldesign bygger på ett väl utprövat koncept där praktisk utbildning i programvaror varvas med realistiska spelprojekt. Våra spelprojekt är toppen på isberget där skolan samarbetar med professionella beställare och bedömare, allt för att göra utbildningen så nära branschens krav som det är möjligt. Vi bjuder också in branschföreträdare till skolan för föreläsningar, allt för att förbereda våra studenter för en framtid på någon av de stora spelbolagen eller hos en liten indieutvecklare. Som avslutning på utbildningen gör våra studenter 30 veckors praktik (LiA) ute på ett företag; en praktik som ofta är vägen till en anställning.

Utbildningen genomsyras av en pedagogik baserad på en kombination av spelteoretiska kurser och praktiskt arbete i de programvaror som är vanligast ute i branschen. Alla våra lärare är verksamma inom spelindustrin, vilket gör att vi kan garantera en hög kvalitet på utbildningen. Några exempel på programvaror vi använder är Unreal Engine och Unity.

Några av de moment vi går igenom under den grundläggande delen av utbildningen är Game design, Level design Scripting och Interaktion. Som student får du lära dig att scripta i både C-sharp och i visuell scripting, utveckla din förståelse för spelmekanismer och spelandets psykologi. Genom vår kurs specialisering får du möjlighet att ytterligare fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område.

Efter avslutad utbildning finns en rad intressanta yrken att välja på. Vanligast är att våra studenter fortsätter inom spelindustrin som specialister på något av de stora bolagen eller som generalister på något av de mindre bolagen, även om det också finns exempel på studenter som startat egna företag för att förverkliga en egen dröm. Med en utveckling mot fler plattformar ser vi en ökad arbetsmarknad för våra speldesigners som idag arbetar som exempelvis Level designer, world artist, gameplay scripter, gameplay designer och som QA.

 

Besök futuregames.se för mer information!

Section 1
Final Quiz
TypOnline-kurs
DatumAug 15, 2016 - Maj 31, 2018
  • Futuregames

  • Antal YH-poäng: 450
  • Studiestöd CSN: Ja
  • Utbildningstakt: Heltid
  • Utbildningsort: Stockholm
Övrig information
Ansökan är öppen mellan 15 februari - 1 maj, 2018. Mer information finns på Futuregames hemsida.