Du bygger och leder ditt team så alla trivs och arbetar effektivt mot gemensamma mål. Du får konkreta verktyg för att lösa problem och konflikter under projektets och arbetets gång under två halvdagar.

Du får överblick över gruppens och teamets viktiga pusselbitar; teambuilding, gruppdynamik, drivkrafter, motivation, kompetens, yrkesroller, ansvarsområden, arbetsuppgifter, processer, samarbete, konflikt, kris, belöning, gränsdragning och mycket annat.

Exempel på kursmoment;
Gruppdynamik – vad påverkar gruppens och individernas prestation och motivation?
Rollfördelning – formella roller, informella roller, talanger, drivkrafter – hur ska du forma gruppen
Teamprocesser – hur leder du mest effektivt i olika projektfaser?
Rollformering – arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter, samarbete, gränser
Effektiva belöningar och gränssättningar utifrån individens drivkrafter, styrkor och svagheter

Hör av er för mer information och för att boka ett datum för kursen.
Pris: 6 500 SEK
Plats: Åsögatan 117 (t-bana Medborgarplatsen)

Section 1
Final Quiz
TypOnline-kurs
DatumFeb 13, 2017
Övrig information
Hör av er för mer information och för att boka ett datum för kursen.
Ansök nu
Fält markerade med * måste skrivas i.
Köp nuBoka nu