Agil och affärsskapande projektledare

Kursen ger dig översikt och kompetens att börja arbeta med agil projektledning

Agil och affärsskapande projektledare – Tre tillfällen ger dig översikt och kompetens att börja arbeta med agil projektledning

Kursen skräddarsys efter behov – kontakta oss för intresseanmälan och mer information

Agil och affärsskapande projektledare kombinerar ledarskap och kommunikation med moderna projektmetoder. Med korta avstämningar coachar du teamet och anpassar till de förändringar som påverkar projektet. Ditt ledarskap anpassas till att hantera förändring.

Du lär dig hur team fungerar, vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer och de former av kommunikation som hjälper teamet att komma vidare. Mer specifikt lär du dig agila arbetsmetoder; scrum, XP, kanban och lean software development, time boxing mm.

Kursinnehåll

Exempel på fokusområden under kursen
Agil vs plandriven projektledning – en översikt
SCRUM – process, definition, förhållande till nuvarande projektmetodik
SCRUM – hur och varför SCRUM fungerar i komplexa projekt
Lean, Kanban, Iterativa processer och Systemtänkande.
Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
Att bygga effektiva och motiverade team
Roller, kompetenser, arbetsuppgifter och ansvarsområden
Konflikthantering – förebyggande och problemlösande
Agilt (personligt) ledarskap och kommunikationsmodeller
Coaching som verktyg för projektutveckling

Agil och affärsskapande projektledare

Ort: Stockholm
Övrig information

Kursen skräddarsys efter behov

Utbildningsledare

Anmälan till
Agil och affärsskapande projektledare

Skicka anmälan