Arbetsmiljö – Friska Företag

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö gäller fr.o.m. 21 september 2018 (AFS2015:4)

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö gäller fr.o.m. 21 september 2018 (AFS2015:4)

VÅRA ARBETSMILJÖKURSER;

 • Nya förskrifter om arbetsmiljö. Vad säger lagen? – HALVDAGSKURS
 • Kränkande särbehandling. Förebygga och hantera. – HALVDAGSKURS
 • Arbetsmiljö för chefer och ledare på styrelsenivå.- 1-DAGSKURS
 • Utveckla arbetsklimatet. Friska arbetsplatser. – 2-DAGARS KURS
 • Praktisk implementering för arbetsmiljöansvariga.- 2-DAGARS KURS
 • Hot och våld i arbetslivet. – 2-DAGARS KURS

ÄR DU ANSLUTEN TILL AFA?  

Då kan du få din arbetsmiljökurs hos Changemaker Educations betald av AFA Försäkring.

NYA FÖRESKRIFTER OM ARBETSMILJÖ. VAD SÄGER LAGEN?

Kursen är en halvdags intensivkurs för dig som behöver kunna nya föreskriften ”Om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4), som träder i kraft 21. september 2018 Du får kunskap om bakomliggande stressfaktorer och hur du skapar friska företag. Kursen vänder sig till dig som är VD, HR, persona- lansvarig, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, regionchef, mellanchef, arbetsledare och alla som har medarbetar- eller personalansvar.

Exempel på innehåll:

Nya föreskrifter fom 21. september 2018 enligt AFS 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”

 • Vad säger föreskriften?
 • Faktorer bakom stress i organisationer
 • Förebyggande, hantering och framgångsfaktorer – checklista för dig och dina medarbetare

Pris 10 000 SEK ex moms alt 2 990 SEK ex moms per person vid öppen kurs.

Halvdagskurs – Hör av er för mer information och för att boka ett datum för kursen.
Välkommen till Åsögatan 117 (Södermalm, t-bana Medborgarplatsen). Anmäl dig till Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.


ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER OCH LEDARE PÅ STYRELSENIVÅ

Kursen vänder sig till styrelsemedlemmar, VD, direktörer, verksamhetsnsvariga, ekonomichefer, HR- chef, personalchefer och andra ledande positioner i organisationen.

Har du koll?

Nya krav om ”psykosocial arbetsmiljö” gäller fom 21. september 2018.
Kursen ger dig som är ledare på högsta nivå den överblick du behöver. Du får checklistor för hur du snabbt och effektivt kan implementera i din organisation. Du säkerställer att ni gör rätt i alla led enligt nya föreskrifter om ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö” (AFS 2015:4).

Output från dagen;

 • Vad kostar ohälsa i din organisation? Utbrändhet, sjukskrivning, hälsoekonomi
 • Vad måste vi göra? Överblick – Arbetsmiljölagstiftning (AML, AFS, SAM mm)
 • Vad är nytt 2016? Nya föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) Hur ska vi göra?
 • Verktyg för att driva arbetsmiljöarbete
 • Var lägger vi våra resurser (fokus)? – Framgångsfaktorer för friskare företag

Pris från 5 500 SEK ex moms.

Kursen skräddarsys efter era behov, kontakta Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.


UTVECKLA ARBETSKLIMATET. FRISKA ARBETSPLATSER.

Utveckla arbetsklimatet är för dig som är gruppchef, avdelningschef eller arbetsledare med mål att arbeta aktivt för en friskare arbetsplats.

Exempel på innehåll;

 • Hur ser stress ut på arbetsplatsen?
 • Vad gör man när någon känner sig utfryst?
 • Hur hjälper du medarbetare på väg ut eller in från sjukskrivning? Verktyg och metoder för effektiva samtal
 • Checklistor för ett bättre arbetsklimat
 • Framgångsfaktorer för friska företag

Pris från 8 800 SEK ex moms.

Kursen skräddarsys efter era behov, kontakta Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.


KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. FÖREBYGGA OCH HANTERA.

Halvdags intensivkurs för VD, HR, personalansvarig, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, regionchef, mellanchef, arbetsledare och alla som har medarbetar- eller personalansvar. Kursen vänder sig till alla som vill förstå vad kränkande särbehandling är och hur man på bästa sätt kan förebygga kränkningar och skapa rutiner för hantering.

Innehåll:
Nya föreskrifter fom 21. september 2018 enligt AFS 2015:4 om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”

 • Vad säger föreskriften?
 • Hur ser kränkande särbehandling ut i arbetslivet?
 • Bakomliggande faktorer
 • Förebyggande, hantering och framgångsfaktorer
 • Checklista för dig och din organisation

Pris 10 000 SEK ex moms alt 2 990 SEK ex moms per person vid öppen kurs.

Halvdagskurs – Hör av er för mer information och för att boka ett datum för kursen.

Anmäl dig till Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.


HOT OCH VÅLD I ARBETSLIVET.

Kursen vänder sig till arbetsledare och chefer som hanterar hot och våld i arbetslivet. Kursen ger dig verktyg för att förebygga olyckor och kriser på arbetsplatsen. Du får insikt om ditt eget reaktionsmönster. Du lär dig identifiera, förstå och leda dig själv och andra genom olyckor, bråk, problem, oro, konflikt och kris.

Ex på kursmoment;

 • Genomgång av statistik och risker kring hot och våld (2018)
 • Förebygga arbetsplatsolyckor förorsakade av hot och våld
 • Metoder, struktur och verktyg
 • Kartläggning av personliga styrkor, svagheter och reaktionsmönster i konflikt och kris

Pris från 8 500 SEK.

Kursen skräddarsys efter era behov, kontakta Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.


PRAKTISK IMPLEMENTERING FÖR ARBETSMILJÖANSVARIGA

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för implementering av arbetsmiljöarbete, såsom arbetsmiljöchef, miljöchef eller skyddsombud.
Har du koll?

Nya krav om ”psykosocial arbetsmiljö” gäller fom 21. september 2018.

Kursen är en intensivkurs för dig som ansvarar för och ska förankra och implementera arbetsmiljöarbe- tet i din organisation. Du får checklistor för hur du genomför detta på bästa sätt. Du säkerställer att ni gör rätt i alla led enligt nya föreskrifter om ”Organisatorisk och Social Arbetsmiljö” (AFS 2015:4).

Föreläsningar varvas med workshops. Under kursen arbetar du med ditt eget material och du tar fram en plan för implementering i din organisation.

Exempel på kursinnehåll;

 • Vad måste vi göra?
 • Överblick – Arbetsmiljölagstiftning(AML, AFS, SAM mm)
 • Vad är nytt 2016? Nya föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4)
 • Hur ska vi göra? Verktyg för att driva arbetsmiljöarbete i din organisation
 • Var lägger vi våra resurser (fokus)? – Framgångsfaktorer för friskare företag
 • Vad är stress? Vilka bakomliggande faktorer ska du undvika.
 • Vad är kränkande särbehandling?
 • Hur förebygger du för att möta nya före- skriften (AFS 2015:4)?

Pris 9 990 SEK ex moms.

Anmäl dig till Anna Möller på 0708-369100 eller anna@cmeducations.se.

För frågor om våra Arbetsmiljökurser, kontakta:

Anna Möller, senior utbildningskonsult inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap.
Kontakt: anna@cmeducations.se eller 0708-369 100.

Anders Pettersson, senior utvecklingskonsult, 14 års erfarenhet av stress, rehab och återgång i arbete.
Kontakt: anders@cmeducations.se eller 076-876 66 62

Arbetsmiljö – Friska Företag

Ort: Stockholm
Övrig information

Kursen skräddarsys efter behov och kan hållas ute på företag eller på plats hos Changemaker Educations.

Utbildningsledare