ChangeMaker Blogg

8 Maj 2017

VR – Introduktion till Virtual Reality

//
Kommentarer0

sneVR – INTRODUKTION TILL VIRTUAL REALITY
En 2 h lång professionell introduktion för dig och ditt företag. Syftet är att ge dig och dina medarbetare en övergripande bild av VR och AR idag, samt belysa den snabba utvecklingen inom området. Ni provar känslan att kliva in i en virtuell värld (frivilligt) i syfte att känna, förstå och väcka tanken;
– Hur kan ni använda VR för att utbilda, utveckla och skapa gemensamma mål och värden i er organisation?

FÖRELÄSARE
Dag Eklund är företagsledare, entreprenör och senior utvecklare av VR-koncept. Dag och hans team utvecklar just nu ett virtuellt operationsrum i nära samarbete med Södersjukhuset. Dags bolag ScioVR, Sensavis och OneReality arbetar med VR-utveckling inom spel, utbildning och vård. Utbildningen sker i samarbete med Futuregames och Changemaker Educations.

PRIS OCH GENOMFÖRANDE
Grundpriset är 9 000 SEK och inkluderar föreläsning och prova på med ett VR-set. Föreläsningen kan hållas hos Changemaker Educations (Åsögatan 117, Stockholm) eller hos dig och ditt företag. Ev resor, extra utrustning (ett VR-set ingår), service, förtäring mm avtalas separat. Rekommenderas max 40 deltagare till grundpriset (grundkonceptet). Är ni flera eller vill skräddarsy en workshop avtalar vi detta separat.

Fråga och boka hos Anna Möller; 0708-369100 eller anna@cmeducations.se

KURSINNEHÅLL;
Ca 30 min föreläsning, definitioner och exempel på användningsområden
   – Vad är VR – Virtual Reality?
   – Vad är AR – Augmented Reality och Mixed Reality?
   – Hur använder organisationer VR och AR idag och i framtiden? Konkreta exempel på användningsområden för olika organisationer, bolag och branscher.
Frågor och reflektioner
   – Hur kan du använda VR för att nå målen, öka effekten och minska kostnaderna; som lärplattform, utvecklingsplattform, mötesplattform mm
   – Möjlighet till reflektion och koppling till den egna organisationens behov och verksamhet
Prova på VR
   – Frivilligt inträde i en virtuell värld

Skriv ett svar