fbpx
Intervju februari 18, 2020

3 snabba med Thomas Persson – generaldirektör för MYH

När generaldirektör Thomas Persson från Myndigheten för yrkeshögskolan var på besök tillsammans med pressansvarig Johan Lindahl tog vi självklart tillfället i akt och bad om en kort intervju.

Här kommer 3 snabba med Thomas!

Hur tror du att utbildningssektorns utveckling kommer att se ut de närmaste 5 åren?

– Fem år är kort tid när det gäller utbildning, men en trolig utveckling är: mer av samarbete utbildning-arbetsliv och mer av innovativa utbildningsupplägg.

Hur kommer MYH:s roll utvecklas i förhållande till detta?

– Vi försöker på olika sätt följa vad som händer, med också hitta sätt att stödja denna utveckling. Vi har t ex inrättat ett Innovationsråd som ska ge input om nya studieupplägg. Inom YH ligger ansvaret för att utveckla utbildningar på anordnaren.

Vad var den största behållningen från besöket hos oss på Changemaker Educations/Futuregames?

– En var att se samarbetet företag-utbildning. Det är ju själva grunden i YH. Sedan var det spännande att se hur en ”ung” bransch agerar kring sin egen kompetensförsörjning. Slutligen: att få träffa alla engagerade utbildningsledare, studerande och företagsrepresentanter!