fbpx
Spotlight oktober 6, 2020

Coronaviruset – hur förhåller sig skolan?

Hur har vi anpassat vår verksamhet för säkrare inomhusmiljö och därmed minskad smittspridning?

Hur har vi anpassat vår verksamhet för säkrare inomhusmiljö och därmed minskad smittspridning?

 

  • Även under hösten 2020 kommer våra utbildningar i stor utsträckning bedrivas online. Vissa undantag kan ske och vid dessa tillfällen är det endast ett begränsat antal personer som får vistas i klassrummet. Övriga följer undervisningen online. Lokala avvikelser kan förkomma.

 

  • Säkerställt teknik för att möta behovet vid online-undervisning

 

  • Anpassad möbleringen i klassrum och övriga lokaler

 

  • Begränsat antal personer i varje rum så att rekommenderat avstånd kan hållas

 

  • Bokningssystem har tagits fram så att våra studeranden kan boka en studieplats i skolans lokaler för egna studier

 

  • Utökade rutiner för städ och hygien

 

  • Vi kommunicerar löpande med personal och studeranden om vikten av att hålla ut och ta stort eget ansvar!

 

  • Informationsskyltar och alco-gel i samtliga lokaler

 

  • I den händelse det kommer till vår kännedom att det förekommer Covid-19 i skolan, görs en bedömning och nödvändiga åtgärder vidtas för att snabbt kapa smittspridningen.

 

  • Vi uppmanar våra studerande och personal att meddela sig till skolan om de vet eller misstänker smitta, så att vi snabbt kan agera för att minska smittspridningen bland studiekamrater och kollegor.

 

Har du några frågor eller synpunkter hoppas vi på att du hör av dig till oss på info@cmeducations.se

 

Varma hälsningar från oss på Changemaker Educations!