Covid-19

Senaste informationen om Covid-19

Säkerheten och välbefinnandet för all personal och alla studerande på Changemaker Educations är vår högsta prioritet. Vi följer aktivt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de som utfärdas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Covid update 2022-02-09

Kära ChangeMakers och Futuregamers,

Som ni vet kommer de flesta restriktioner och rekommendationer gällande Covid-19 att hävas i Sverige denna vecka. Arbetet med att starta övergången tillbaka till platsutbildning har påbörjats, men det kommer att ske successivt under den kommande perioden.

Kurser som redan är påbörjade eller planerade att vara online kommer att vara online tills vidare, och dina lärare och koordinatorer kommer att ge dig specifika uppdateringar om ditt schema så snart de är tillgängliga.

Klassrum i skolor kommer att vara öppna och tillgängliga för elever som vill arbeta på plats, men tänk på att all personal inte kommer att vara närvarande initialt, och du kommer inte att kunna få samma stöd som om utbildningen skulle ha varit på plats.

Fortsätt att vara försiktig, stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som kan vara Covid-19, tvätta händerna och använd handsprit, och om du ännu inte är vaccinerad, var extra försiktig, undvik stora folkmassor och försök att inte använda kollektivtrafik under rusningstid.

Se http://www.folkhalsomyndigheten.se för mer information. Mer information kommer från dina respektive koordinatorer eller platschefer. Vi ber om ert tålamod gällande mer detaljerad information angående de nya riktlinjerna för våra skolor. Vi arbetar aktivt på att få ut dem så snart som möjligt.

 

Riktlinjer gällande Covid-19 från 31 januari 2022

Vi fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och i dagsläget sker inga förändringar i de grundläggande rutinerna som vi tidigare kommunicerat.

Vi rekommenderar ändå att så många som möjligt arbetar hemifrån.

För personal och elever som ska gå i skolan bör de anpassa arbetstiden för att möjliggöra resor på andra tider än under rusningstid och hålla avstånd till andra personer på arbetsplatsen, till exempel vid möten och särskilt under fika och lunchraster.

Vi kommer självklart att uppdatera alla så fort det kommer några nya rekommendationer.

 

Riktlinjer gällande Covid-19 från 11 januari 2022 

I enlighet med de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten – Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19) måste vi ändra vår covidpolicy från och med idag och tills vidare.

 

Distansarbete

 • Vi kommer att begränsa och hålla antalet elever på plats i våra lokaler till ett minimum.
 • Endast elever med ”särskilda behov” kan arbeta från skolan som vanligt.
 • Med ”särskilda behov” menar vi praktisk oförmåga att arbeta hemifrån, eller ett medicinskt tillstånd eller funktionsvariation som gör det svårt att arbeta hemifrån.
 • Alla elever som behöver arbeta från skolan kommer att skicka ett formulär från sin respektive utbildningssamordnare (Storbritannien) som de måste fylla i omedelbart – (DEADLINE: 2022-01-14).

Tills vidare bör alla resterande elever arbeta hemifrån

 

 

Praktikplatser

 • Studenter som redan har påbörjat eller påbörjar praktik bör följa rekommendationerna från företaget där de arbetar.
 • Ett företag kan inte kräva studentnärvaro.
 • Changemaker Educations/ Futuregames ställer inte heller några krav på att en student ska delta i en praktikplats (LiA) fysiskt och varje elev är fri att välja hur de vill agera.
 • Förlust av arbetsstudier som skapats på grund av distansanställning kommer inte att påverka valideringen av praktikplatsen (LiA).
 • Studenter som behöver datorer för att klara av att arbeta på distans men inte har detta hemma, kan behandla detta som ett ”särskilt behov” av att arbeta från skolan och bör fylla i formuläret och kontakta utbildningsledaren enligt ovan.

 

Riktlinjer för att arbeta i skolan

 • Det kommer att finnas ett begränsat antal anställda på skolan
 • Observera att tillgång till support från IT, kontor, utbildningssamordnare och lärare inte kan garanteras personligen, och studenter bör använda e-post för att begära all nödvändig support
 • Stanna alltid hemma när du känner dig minsta sjuk, och se till att du stannar hemma i minst tre dagar tills du är symptomfri
 • Bär ansiktsskydd när du reser till och från skolan
 • På skolan, håll avstånd mellan dig och dina kollegor och använd ansiktsmask.
 • Använd handsprit och tvätta händerna ofta.
 • Undvik att sitta i täta grupper, särskilt under lunch och andra raster.

 

Självklart ställer vi även in eventuella storskaliga evenemang och vi kommer att informera alla berörda om och när sådana planerade evenemang måste ställas om eller presenteras online.

Vi övervakar ständigt situationen och kan fortfarande behöva göra ytterligare revideringar och ändringar av de befintliga riktlinjerna, så kolla din mailbox varje dag!

 

 

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19 från 22 december 2021

Som skola är vi naturligtvis oroade över den senaste tidens ökning av Covid-fall. Vi har inte för avsikt att ändra våra nuvarande rutiner om vi inte får nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Men vi inser att med så många människor som reser bort kring jullovet att vi måste vara extra försiktiga. Därför vill vi rekommendera följande till alla våra elever och personal: Om du reser bort över jul, särskilt om du har varit utomlands, rekommenderar vi att du sätter dig i hemmakarantän i tre dagar. Du kommer givetvis att kunna studera online eller arbeta på distans.

Om du utvecklar några influensaliknande symtom är det naturligtvis viktigt att ta ett Covid-test. Detta är ett enkelt sätt som vi kan hjälpas åt att skapa en säkrare arbetsmiljö.

 

Uppdaterade rekommendationer gällande covid-19 från 8 december 2021

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer gällande Covid 19 från den 8 december 2021.

Vi uppmanar alla studenter och personal som kan att arbeta hemifrån. Vid de tillfällen där personal och studenter måste vistas på skolan bör följande rekommendationer följas:

 

 • Använd ansiktsmask när du reser till och från skolan
 • På skolan, håll distans mellan dig själv och andra människor
 • Används handsprit och tvätta händerna ofta
 • Undvik att sitta nära andra studenter och personal under raster och under lunch

 

Tyvärr kommer vi att behöva ställa in alla storskaliga event. Vi kommer att informera alla beröra parter om och när detta sker.

 

Riktlinjer gällande Covid-19 från 1 november 2021

Enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, från och med den 1 november får alla studenter på Changemaker Educations i Stockholm vara på plats på både Åsögatan och Medborgarplatsen.  

Vi förstår att vissa studenter kanske inte har flyttat till Stockholm och naturligtvis förväntar vi oss inte att eleverna flyttar med så kort varsel. Vi kommer att fortsätta att erbjuda tillgång till undervisning både online och på plats.  

 • För studenter som antogs före augusti 2021 kommer vi att se till att utbildningen kommer att erbjudas online för resten av din tid som student. Naturligtvis skulle vi vilja att så många studenter deltog på plats som möjligt, men vi förstår också att det kanske inte är möjligt att flytta till Stockholm.  

 

 • För studenter som gick med oss ​​efter augusti 2021 uppmuntrar vi dig att ordna så att du kan gå på skolan på plats så snart som möjligt. Återigen förstår vi att omplacering kan vara svårt och naturligtvis kommer vi att fortsätta erbjuda utbildning online efter behov.  

 

Vi fortsätter också att uppmana all vår personal och våra studenter att bli dubbelvaccinerade eftersom detta fortfarande är det bästa sättet att minimera risken för eventuell smitta och/ eller ohälsa. Vi ber också alla elever att om de mår dåligt med influensaliknande symptom, att tar ett Covid-test eller att du vidtar självkarantän åtminstone några dagar innan du återvänder till skolan.