fbpx
Intervju april 30, 2019

E-handel i praktiken

E-handeln fortsätter att växa i Sverige, och allt fler väljer att handla varor och tjänster på nätet. Vi har pratat med Hanna-Karin Grensman, del av ledningsgruppen på utbildningen Webbutvecklare e-handel, om vad det innebär att jobba med e-handel i praktiken.

E-handeln fortsätter att växa i Sverige, med en tillväxt på 15 % 2018 jämfört med föregående år. Att handla varor och tjänster på nätet har blivit vardag för de flesta av oss. Utbildningen Webbutvecklare e-handel ger färdigheter och kunskap att bli en del av den snabbt växande e-handelsbranschen i Sverige. Vi har pratat med Hanna-Karin Grensman, del av ledningsgruppen för utbildningen, om vad det innebär att jobba med e-handel i praktiken. Hon är även författare av boken med samma namn.

– Branschen växer stadigt och det finns ingen anledning att anta att detta skulle förändras. Kundernas beteende och deras förväntningar har också ändrats i och med den nya tekniken. Dessa förändringar innebär att alla detaljhandlare behöver förhålla sig till e-handeln och dess möjligheter, menar Hanna-Karin Grensman.

Hanna-Karin har jobbat inom IT-branschen hela sitt yrkesliv. Därifrån kommer också intresset för e-handeln.

– I grund och botten handlar det om samma sak, oberoende av vilka digitala plattformar vi talar om. Du behöver alltid ta hänsyn till vilken som är din målgrupp och kunskap om dessa, du behöver säkerställa att den digitala plattformen möter dina (och din målgrupps) faktiska behov. Och du behöver ha en plan för att räkna hem konstanterna för din investering så att affärsnytta skapas.

Du har givit ut boken ’E-handel i praktiken’ som lär ut grunderna i e-handel och idag används som kurslitteratur på bland annat Changemaker Educations. Vad får man med sig av att läsa boken?

– I boken beskrivs den strategiska verktygslådan som krävs för att man ska kunna utföra hela processen. Detta kombinerat med praktiska exempel ska förhoppningsvis innebära att alla som får boken i sin hand faktiskt ska kunna utföra de olika momenten i praktiken.

– Jag har tagit min utgångspunkt i min undervisning på Yrkeshögskolan. Där är det viktigt att hela tiden fokusera på praktiska övningar för att säkerställa att studenterna inte bara förstår vad de ska göra, utan verkligen vad de ska göra och hur de ska göra det. Det är ju det som är den stora skillnaden mellan ”vanliga högskolan” och yrkeshögskolan: det förstnämnda har fokus på teori och den senare på praktik. Vilket är utmärkt, eftersom näringslivet i första hand behöver praktiker och de flesta människor är bättre på att praktiskt arbete än att läsa universitetslitteratur.

Varför är det så viktigt att lära sig att jobba med något ’i praktiken’?

– När det kommer till e-handel behöver man kunna använda de olika strategiska verktygen i praktiken. Det räcker inte att man kan rabbla namn och beskriva dem i teorin. Jag har hållit kurser i E-handel för Yrkeshögskolan i över 6 års tid nu, och det är först nu (i och med denna bok) som jag äntligen har hittat kurslitteratur som passar mina studenter. Och jag är övertygad om att den kommer att skapa stort värde även på högskolor och universitet.

Vad tar du med dig från att ha undervisat i e-handel på Yrkeshögskolan i 6 års tid?

– De flesta som går in i e-handelsbranschen tillhör en av två kategorier. Antingen så kan man e-handel eller så kan man sin produkt. Det finns många briljanta och kompetenta människor där ute, med fantastiskt driv och stor kunskap inom sin bransch och sina produkter. Problemet är att man saknar den strategiska verktygslådan som oftast är en förutsättning för att kunna lyckas.

– Det har visat sig, under mina föreläsningar, att i princip alla mindre företag som jag träffat också har stor nytta av boken. De flesta läromedel har en fokus på det abstrakta och de teoretiska, vilket gör det svårt för de flesta att omvandla till praktik. Med den här boken kan e-handlaren få en förståelse för processen och praktisk kompetens i att använda de strategiska verktyg som borgar för en mer lönsam e-handel.

Vad innebär det att skapa affärsnytta inom e-handel? 

– Om man gör en investering – i tid eller i pengar – så bör man få tillbaka den i någon form. Det är det som är affärsnytta. Det spelar ingen roll om du arbetar i en ideell organisation, ett privat företag eller i statlig/kommunal-verksamhet. De resurser som man har till sitt förfogande är begränsade. För att organisationen ska överleva behöver du fatta kloka beslut om hur resurserna ska användas – och allra helst sådana beslut som gör att du får tillbaka mer pengar än vad du investerade.

– Du bör ha ett syfte med din digitala närvaro. Om dina digitala kanaler inte stöttar det syftet, så kommer du inte att nå dina mål. Så enkelt är det. Så det handlar om att ha en strategi för den digitala närvaron, vad man vill uppnå, hur man räknar hem kostnaden för att driva kanalerna, vilka som är målgruppen, hur de vill bli kommunicerade med och hur kanalerna ska bidra till försäljningen. Att räka Facebook-likes är helt enkelt inte tillräckligt för den som vill lyckas.

E-handeln utvecklas hela tiden, så hur ska man hinna med och välja rätt strategi? 

– Jag har märkt att många rycks med, man vill göra det senaste för att ”alla andra gör det” och för att inte komma efter, men man missar att det kanske inte passar den egna verksamheten. Man vet inte hur man ska räkna eller hur man ska tänka kring det. Jag gillar sådana områden eftersom man kan åstadkomma stor förändring med relativt små medel.

Vilka råd har du till den som vill jobba inom e-handelsbranschen? 

– Överutbilda dig inte! Du behöver oftast inte kandidat i kommunikation eller ekonomi för att arbeta inom e-handel. Du behöver naturligtvis både teoretiska och praktiska kunskaper, men för de allra flesta ger en YH-utbildning mer av den kompetens som behövs, på kortare tid, än vad en universitetsutbildning kan göra.

– Missförstå mig inte, jag älskar universitetet och har direkt löjligt många högskolepoäng, men det är inte den bästa grunden för den som inte planerar att forska. Vi ska inte glömma att universitetsutbildningarna vanligen är studieförberedande, medan Yrkeshögskoleutbildningarna är arbetsförberedande.

Är du intresserad av att jobba med e-handel och webbutveckling? Sök vårt 2-åriga program Webbutvecklare e-handel i Stockholm eller Boden.