fbpx
Spotlight mars 27, 2019

Framtidsspaningar om e-handel från experterna

Hur kommer e-handeln att utvecklas framåt i Sverige? Vi frågade ledningsgruppen på utbildningen Webbutvecklare e-handel vilka trender de ser kommer att påverka e-handelsbranschen mest under de kommande tre åren.

E-handeln är en snabbt växande bransch i Sverige. Två av tre svenskar e-handlar idag varje månad, enligt en rapport från Postnord. Totalt finns det 16 000 e-handelsföretag i Sverige, och Stockholm är landets e-handelstätaste län. E-handeln har även en viktig roll att spela utanför storstadsregionerna, och i Norrland uppger 61% av respondenterna att den senaste vara de e-handlade inte gick att få tag på i den egna hemkommunen.

Men vad händer med e-handeln framåt, och vad krävs för att branschen ska fortsätta växa? Vi frågade våra branschexperter som sitter i ledningsgruppen för utbildningen Webbutvecklare e-handel vilka trender och händelser de tror kommer att påverka e-handeln mest under de kommande tre åren:

Vad kommer påverka e-handeln framåt?

 

Bengt Wessborg, CBO på Star Republic

Jag tror att Unified commerce kommer att förbättra användarupplevelsen ännu mer vilket leder till att allt fler kommer att handla på nätet då denna utvecklingen går snabbare än analoga förbättringar. Unified commerce är handel på användarens villkor samt att få ihop helheten kring sin handel.

Även internationalisering inklusive t ex marknadsplatser, leder till både hårdare konkurrens, men även till att fler handlar på nätet kommande åren. De som leder utvecklingen kommer att utveckla tjänster till sina erbjudanden som gör att det blir mer svårkopierat för dem som enbart erbjuder stort utbud och pris.

Jessica Svahnström, Talent Acquisition på Columbus

Jag tror headless commerce kommer bli allt större, tillsammans med micro servers och mer och mer integrationer. Vi går från ett-två stora tunga system till flera mindre och specialiserade som måste kunna fungera tillsammans.

David Aler, Digital strateg på Cloudnine

Tre snabba svar på den frågan. Jag tror att röststyrning kommer att ha en stor inverkan på e-handeln framåt. Även Amazon, Shopify och andra nyckelfärdiga lösningar kommer att ta mer utrymme. Något som kommer att fortsätta påverka framåt är även handelshinder mellan tex EU, USA, Kina, osv.

Johan Liljeholm, Co-founder och Solutions Specialist på Nordic Web Team

Dissonansen mellan e-handelsbranschens behov eller upplevda behov och vad som krävs för att växa/överleva blir allt tydligare. Kunskapsglappet är i nuläget för stort och det är få förunnat att få chansen att ta ett väl genomtänkt beslut kring vad verksamheten eller dylikt behöver kontra vad beslutsfattaren tror sig veta/behöva.

Hanna-Karin Grensman, författare av boken E-handel i praktiken och strategisk kommunikatör på Grensman & Grensmans

Social shopping, möjligheten att köpa produkter via sociala medier / appar kommer att växa. (Bara häromveckan presenterade Instagram en ’checkout’-funktion på plattformen som nu testas av ett antal varumärken i USA). Automation, att skapa och använda teknik för att effektivisera processer, kommer också att spela en stor roll framåt.

Jag ser även att vi rör oss mot en omdefiniering av vad en butik är. Hur man kopplar samman det digitala och det analoga. Hur butiker är uppbyggda, vilka tjänster som erbjuds och hur dessa samverkar. Fokus på kundupplevelsen. Det kommer ske utsuddning av gränserna.

Leif Östman, Business Development på Iptor

Det sker en markant ökning av e-handel mellan företag, s.k. B2B (Business to Business). Detta gäller framförallt repetitiva beställningar (sådant material som används ofta) och reservdelar. Många produkter är komplexa och kräver diskussioner och specifikationer, dessa kan i och för sig skickas över nätet och hanteras, men det finns fortfarande en tradition att vara ”Specialist” och bli tillfrågad och att vara ”Inköpare” och förhandla ner priser. Du har säkert själv varit med om att söka information om produkter på hemsidor, men det enda du för reda på är mer eller mindre att ”kontakta en säljare”. (Här vill man absolut inte ge kunden möjlighet att jämföra priser).

Jag tror också att det kommer ske ytterligare förändringar i hanteringen av transporter som kommer att kräva nya funktioner i Back Office-delen av e-handelslösningarna, d.v.s. inte bara ”Kundens” upplevelse vid beställning och leveransinformation. Fraktavgifterna lär också komma ifråga i den hanteringen, hur länge har företagen råd att bjuda på fraktavgiften? (Som exempel har både Posten och Clas Ohlson/Axfood hittat på lösningar för samfrakter). Ej att förglömma är miljöaspekten, det blir fler och fler transporter. Fler och fler logistikcenter byggs runt om i landet.

Fler och fler e-handelsbolag öppnar också egna butiker/showrooms, möjligen kan dessa minska ”Butiksdöden” som till viss del pågår. Eftersom det fortfarande tillkommer en hel del gallerior och stormarknader så måste de ju fyllas med något, inte bara restauranger. Byggherrarna vill ju ha gallerior och butiker som skall bekosta byggnationen.

Beträffande konsumentmarknaden så tror jag att den kommer att växa ytterligare. Frågan är om det går att utveckla så många nya funktioner i beställnings- och informationsflödet. Här handlar det nog också om att ha smarta Back Office funktioner för att hantera affären. Hur länge kommer företagen ha råd med fria returer till exempel?

 

Är du intresserad av att jobba med e-handel och webbutveckling? Sök vårt 2-åriga program Webbutvecklare e-handel i Stockholm eller Boden.