3 snabba med Thomas Persson – generaldirektör för MYH