Session på Vetenskapsfestivalen om inkludering i techbranschen