fbpx
Intervju mars 2, 2020

Tre snabba med Sebastian Sjöberg – antropolog och kartmakare på innovationslabbet 10X Labs.

Sebastian handleder våra Experience Design studerande i deras nuvarande kurs och vi har såklart tagit chansen till en kort intervju!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Antingen skapar och designar jag läroverktyg enligt vår plattform “How to map the future”, eller så tillämpar jag det tillsammans med våra klienter och lär företag hur man uppfinner saker som borde finnas. Vi skapar alltså kurser och läroprocesser. Sammanfattningsvis kan man säga att mitt jobb är att lära ut innovationsteori i praktiken.
 
Du undervisar nu klassen Experience Designer 19. Vad gör en Experience Designer?
– Det finns ett yrke och en industri som kallar sig för UX-designers, men jag skulle påstå att en Experience Designers uppgift och arbete bör bestå av att designa gränssnitt mellan vad som är tekniskt möjligt men ännu inte demokratiserat, allmänt spritt och accepterat.
 
Varför är yrkesrollen viktig för vårt samhälle?
– De hjälper till att snabbare få människor att anamma mer effektiva sätt att göra saker på, så att vi kan skapa en bättre värld. Det görs genom att aldrig backa och alltid innovera på höjden för att kunna göra mer med färre resurser. De bidrar till att bygga den värld vi vill leva i.
Blev du inspirerad att söka utbildningen Experience Designer? Utbildningen finns i både Stockholm och Karlstad och du kan läsa mer om här!