fbpx

Agile Project Leader – Diplomkurs – Online

Branschen behöver agila projektledare!

Agile och SCRUM kombinerar ditt ledarskap och teamets framgång med moderna projektmetoder. Med korta avstämningar coachar du teamet. Ditt ledarskap anpassas till att hantera målstyrning, utveckling och förändring.
Vi ger dig den kunskap du behöver!
Ansök innan 31 augusti.

Vad är Agile Project Leader?

  • Diplomutbildning inom YH på heltid (100 %) under totalt 12 veckor
  • Online-utbildning med föreläsningar, handledning och projektarbeten
  • Professionella föreläsare och handledare direkt från näringslivet och agila projekt
  • Avgiftsfri och kvalitetskontrollerad – YH finansierar kursavgiften och kvalitetssäkrar
  • CSN berättigad – ansök till CSN när du vet att du är antagen om du vill säkra studiemedel
  • Changemaker Educations – utbildningsanordnare inom YH, folkhögskola och näringsliv
  • 60 yh-poäng, kursintyg och diplom från Changemaker Educations och Yrkeshögskolan (YH)

 

Vem är du som går utbildningen?

Agile Project Leader vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap, och samtidigt lära dig leda och coacha ditt team med agila verktyg och metoder. Du är lyhörd, empatisk och drivs av att skapa arbetsglädje och goda resultat. Du har minst två (2) års yrkeserfarenhet från ledarskap och/eller IT-projekt, samt behörighet till yrkeshögskolan (YH) genom godkänd gymnasieexamen eller motsvarande kompetens. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du ej har gymnasiebetyg. Välkommen att mejla alexandra@cmeducations.se om du har frågor om din ansökan.

 

Vad kostar utbildningen?

Vi har 30 platser som finansieras av MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). Dessa platser är därför avgiftsfria för dig som deltar, samt att de är CSN-berättigade.

Utöver de 30 avgiftsfria platserna så har vi möjlighet att skräddarsy utbildningen för företag och organisationer, minimum 10 deltagare, enligt separat avtal och pris. Kontakta oss för mer information.

 

Hur ansöker du?

Ansökningsperioden är öppen 14 juli – 31 augusti. Här fyller du i alla uppgifter du kan och laddar upp de dokument som krävs. Gymnasiebetyg är obligatoriska att ladda upp om du ej söker enligt 20%-regeln. Dokument som styrker din relaterade arbetserfarenhet minst två (2) år är obligatoriska. Om du vill hänvisa till reell kompetens (utanför gymnasieskolan) behöver du styrka detta med rätt dokument. Övriga dokument inklusive särskilt prov (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp.

 

Vad händer efter att du har lämnat in din ansökan?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser (30 platser) för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet sker genom ett särskilt skriftligt prov som är frivilligt. Du kan göra provet på förhand eller så har du 1-2 dagar på dig att komplettera efter att ansökan stängt. Vi kommer att skicka ut aktuell information gällande detta i samband med att ansökan stängt.

Alla sökande rangordnas sedan efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 30 poäng, utgår från det skriftliga särskilda provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter kopplat till utbildningsplanen och yrkesrollerna för ”Agile project leader”. Ansökningarna kommer att slutbehandlas första veckan i september. Antagningsbesked beräknas gå ut senast den 11 september.

Ladda ner det skriftliga provet här!

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fyra arbetsdagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar 28 september, det är viktigt att du deltar på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

 

Hur genomför vi utbildningen?

Agile Project Leader är en diplomutbildning inom YH om totalt 60 yh-poäng. Kursen genomförs på heltid (100 %) under totalt 12 veckor online och/eller blended (flipped classroom). Just nu helt online under 2020 pga covid19.

Kursen startar måndagen den 28 september och avslutas den 18 december. På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat.

Fasta föreläsningstillfällen är 2-3 ggr per vecka. Däremellan jobbar du och ditt team med tillämpning och fortsatt lärande på vår digitala läroplattform.

Detaljerat schema får du i samband med upprop och utbildningsstart.

Diplomutbildningen bedrivs på heltid vilket innebär att du bör lägga ner 40 timmar per vecka för att klara kunskapsmålen. Av dessa 40 timmar är ca 12 timmar lärarledda och 28 timmar sker i projektform tillsammans med dina studiekamrater. Kunskapskontroller sker löpande under varje kursmoment i utbildningen. Kunskapskontrollerna har olika former såsom rapporter, reflektioner, presentationer, muntliga prov och skriftliga prov.

Föreläsningar, handledning och projektarbeten varvas i realtid och med inspelningar. Parallellt med undervisningen jobbar kursdeltagarna i distribuerade teams (online-teams) som planerar och driver projekt via skolans digitala läroplattform. Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma projektledare och utbildare inom agil och plandriven projektledning.

Utbildningen genomförs i samverkan med skolans ledningsgrupp för Agile Project Manager. Ansvarig utbildningsanordnare är Changemaker Educations och utbildningen finansieras och kvalitetssäkras av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolan).

 

Kursöversikt

1. Agila processer och projektmetoder 30 yh-poäng

2. Plandriven projektmetodik och kravhantering 10 yh-poäng

3. Ledarskap, gruppdynamik och teambuilding 10 yh-poäng

4. IT-kunskap, IT-arkitektur och IT-projekt 5 yh-poäng

5. Affärsmannaskap och kunddialog 5 yh-poäng

Läs mer i vår kompletta utbildningsplan som du hittar här!

Välkommen att kontakta mig direkt på mailadressen nedan om du har frågor 😊!

Alexandra Törmänen / Utbildningsledare alexandra@cmeducations.se

Agile Project Leader – Diplomkurs – Online

Ort: Distans
Övrig information

Ansökningsperiod:
14 juli – 31 augusti
start: 28/09/2020 - 18/12/2020

Utbildningsledare

Alexandra Törmanen
alexandra@cmeducations.se