fbpx

Arbetsmiljö

// VAD SÄGER LAGEN? // KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING // KONFLIKTHANTERING // MOBBING // UTBRÄNDHET // SEXUELLA TRAKASSERIER // STRESSHANTERING // HOT OCH VÅLD // UTANFÖRSKAP

FRISKA FÖRETAG – MENTAL WELLNESS

– Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
– Vad säger lagen?
– Vilka effektiva metoder och verktyg finns inom området?
– Vad behöver du, dina chefer och medarbetare kunna?
– Vem har ansvar när problemen uppstår?
– Hur förebygger och löser du problem på bästa sätt?

 

VI SKRÄDDARSYR – UTIFRÅN DITT BEHOV OCH DINA MÅL

Du väljer om du vill ha en bred översikt över lagar och regler för alla. Eller fokus på ett specifikt problemområde. Vi ger dig verktyg att lösa akuta problem. Vi coachar dig att skapa rutiner och policys för arbetsmiljöfrågor. Vid behov finns möjlighet till konsulthjälp. Vi arbetar självklart under total sekretess. Kursledare är alltid seniora konsulter inom arbetsmiljö-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Changemaker Educations är av AFA godkänd utbildare inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som VD, personalansvarig, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, mellanchef, arbetsledare, regionschef, HR samt övriga som har personal- eller medarbetaransvar.

 

EXEMPEL PÅ KURSUPPLÄGG

VARJE ARBETSPLATS OCH ARBETSMILJÖFRÅGA ÄR UNIK. VI TRÄFFAS OCH TAR FRAM EN GEMENSAM PLAN.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE GENOMFÖRDA KURSER ÄR;

Workshop ½ eller 1 dag
– Vad säger lagen? Vad måste chefen veta? Vilka risker finns? Översikt över ansvarsfördelning, gällande lagar, regelverk och kontrollerande instanser

Skräddarsydda kurser 4 – 10 halvdagar med stegvis progress

  1. Lagar och regler kopplat till den egna organisationens rutiner och policys
  2. Specifika problemområden – faktorer bakom, problemlösning och förebyggande arbete ex kränkande särbehandling, stress, mobbing, konflikthantering, sexuella trakasserier
  3. Workshops med fokus på framtagande/utveckling av egna styrdokument,
    policys och rutiner
  4. Checklista för dig och din organisation
    – Hur du kan skapa förståelse och ansvar genom framtagande/implementering av gemensam värdegrund och handlingsplan för dig och dina medarbetare

 

VÄLKOMMEN ATT RINGA ELLER MEJLA!

Hör av dig och berätta om dina och ditt teams behov och mål – såväl akuta som mer långsiktiga.

Vi ser fram emot ditt samtal eller mejl. Självklart kommer vi gärna på besök eller visar dig vårt kompetenscenter i ”House of Change” i SOFO.

ANNA MÖLLER
anna@cmeducations.se
+46708369100

MARCUS LINDBORG
marcus.lindborg@cmeducations.se
+46763918017

Arbetsmiljö

Ort: Stockholm
Övrig information

VI GER DIG DEN KUNSKAP DU BEHÖVER! Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett Agile-koncept för dig och ditt team / företag.

Utbildningsledare

Anmälan till
Arbetsmiljö

Skicka anmälan