Online

Cirkulär inköpare/upphandlare

Om Utbildningen

Cirkulär inköpare/upphandlare

Cirkulär ekonomi från teori till praktik för inköpare/upphandlare på kvartsfart under 14 veckor. Utbildningen är för dig som arbetar med inköp och/eller upphandling samt deltar i er organisations processer för inköp av varor, tjänster med mera som antingen regleras av speciella lagar och regler eller av andra interna indikatorer. Du arbetar i privat eller offentlig verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen möter efterfrågan på kunskap om, och accelerera omställningen till, den cirkulära ekonomin. Den ger dig kunskap och förståelse om hur marknader, kunder, konkurrenter och resurser påverkas och utvecklas när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi. Efter utbildningen ska du kunna implementera den cirkulära ekonomin i din roll som inköpare/upphandlare. Vid avslutad utbildning blir deltagaren en diplomerad cirkulär inköpare/upphandlare.

 

Omfattning och upplägg

 

För att det ska vara möjligt att genomföra utbildningen parallellt med ditt arbete genomförs den som en flexibel och ortoberoende onlinutbildning på kvartsfart, 25%, under 14 veckor. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka varav ca 2–4 timmar är schemalagda på dagtid. Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Föreläsningarna ges av personer med lång erfarenhet av cirkulär omställning inom relevanta områden för utbildningen. Utbildningsbevis utfärdas när de olika blockens delmoment är examinerade.

 

Bra att veta

 

• Samtidigt som denna utbildning startar vi diplomutbildningar även för andra yrkesroller.
• Efter utbildningen kommer vi starta ett alumninätverk för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
• Utbildningen arrangeras i samarbete med Cireko, samt GIAB Nordic, med mångårig praktiskt erfarenhet från att växa med cirkulära affärsmodeller.
• Utbildningsstart 15 september 2022.

 

Utbildningsmål

 

Målsättningen är att du ska examineras till diplomerad cirkulär inköpare/upphandlare genom att du kan verifiera dina nyvunna kunskaper och färdigheter inom nedanstående punkter kopplat till inköp och upphandling:

• Vad som kännetecknar ett hållbart cirkulärt system och hur det realiseras i praktiken, och i jämförelse med rådande linjära system.

• Cirkulär ekonomins betydelse/koppling för klimatet, resurseffektivitet, biodiversitet och användande av naturresurser.

• Cirkulär ekonomins koppling till nationella och internationella hållbarhetsmål och planetära gränser.

• Central lagstiftning koppling till cirkulär ekonomi och kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Olika aktörers roller i det cirkulära systemet, affärsekosystemet uppströms och nedströms och kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Cirkulärt omställnings- och beteendeperspektiv utifrån privat- företags- och offentlig konsumtion och produktion och med kopplingen/påverkan utifrån rollen som inköpare och upphandlare.

• Cirkulära affärsmodeller, cirkulära designprinciper och ekodesign och hur det realiseras i praktiken och kopplingen/påverkan på inköpare och upphandlare.

• Olika tekniker, som digitalisering, automation och verktyg, som möjliggörare i det cirkulära systemet och vad det innebär i praktiken med kopplingen/påverkan på inköp och upphandling.

• Hur cirkulär inköp och upphandling genomförs i praktiken.

 

Utbildningen består av fem block

 

Block 1: Grundläggande cirkulär ekonomi kopplat till praktiska exempel

Block 2. Lagstiftning och politik, nationellt och internationellt

Block 3: Bransch- och marknadsstudier samt beteende

Block 4: Cirkulära affärsmodeller och arbetssätt

Block 5: Projektarbete – Cirkulär ekonomi i praktiken

Lektionerna består av föreläsningar samt litteraturstudier som varvas med eget valt projektarbete och lärarledd handledning. Examination av de olika blockens delmoment.

 

Pris

För att uppmuntra att fler personer från samma organisation går utbildningen samtidigt ges en rabatt från och med person två. Medlemmar i CirEko ges särskild rabatt. Alla priser exkl moms.

 

Ordinarie pris

En person 21 000 kr, två person och fler från samma organisation 18 000 kr/pp.

 

Pris medlem CirEko

En person 18 000 kr, två person och fler från samma organisation 15 000 kr/pp.

Behörighet

Utbildningen är för dig som arbetar med att utveckla kunderbjudande. Ingen övrig behörighet krävs.

Hur ansöker du

Frågor och ansökningar skickas till Cirekos utbildningsansvarige, Ann-Sofie Granzell: a.granzell@cireko.se

 

Anmäl dig här.

 

Du kan läsa mer på CirEkos hemsida

Karriär

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Per Myrén

Head of Development

per@cmeducations.se +46 709 692 452

Liknande utbildningar

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.