fbpx

Frontend Developer – Diplomkurs – Online

Ansökan är öppen!
Branschen behöver Frontend-utvecklare!

Frontend Developer öppnar dörrar för en ny karriär inom webbutveckling och webbdesign. HTML, CCS, Javascript och Publishing är ledord i utbildningen. Kompetenser som du kan fortsätta utveckla hela livet och som efterfrågas starkt i digitaliseringens fotspår. Vi ger dig den kunskapsstart du behöver.

Ansök innan 4e januari!

Vad är Frontend Developer?

 

Diplomutbildning inom YH på deltid (50 %) under totalt 20 veckor

Online-utbildning med föreläsningar, handledning och projektarbeten

Professionella föreläsare och handledare direkt från näringslivet och digitala projekt

Avgiftsfri och kvalitetskontrollerad – YH finansierar kursavgiften och kvalitetssäkrar

CSN-berättigad – ansök till CSN när du vet att du är antagen om du vill säkra studiemedel

Changemaker Educations – utbildningsanordnare inom YH, folkhögskola och näringsliv

50 yh-poäng, kursintyg och diplom från Changemaker Educations och Yrkeshögskolan (YH)

 

Vem är du som går utbildningen?

Frontend Developer är för dig som vill ta ett första steg för att utveckla och stärka din kompetens inom webbutveckling och webbdesign. Du kan vara junior med viss datorvana eller yrkesverksam i behov av att komplettera din kompetensprofil med kunskap i frontend. Diplomutbildningen lämpar sig också för dig som har IT-kompetens inom andra områden.

Du som söker ska ha god datorvana och någon form av erfarenhet av programmering. Du kan exempelvis ha Programmering 1 eller Webbutveckling 1 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper som du har fått på annat sätt. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du ej har gymnasiebetyg. Välkommen att mejla oscar@cmeducations.se om du har frågor om din ansökan.

 

Vad kostar utbildningen?

Vi har 30 platser som finansieras av MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan). Dessa platser är därför avgiftsfria för dig som deltar, samt att de är CSN-berättigade.

Utöver de 30 avgiftsfria platserna kan vi erbjuda extra platser för 21 000 SEK per deltagare. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningen för företag och organisationer, minimum 10 deltagare, enligt separat avtal och pris.

 

Hur ansöker du?

 

Du laddar upp ditt gymnasiebetyg (obligatoriskt) i din ansökan. Du behöver antingen ha Webbutveckling 1, Programmering 1 eller motsvarande kunskaper, samt tala och skriva fullgod svenska. Övriga dokument inklusive särskilt prov (skriftligt prov, CV, arbetsintyg) är frivilliga att ladda upp.

Du kan ladda ner det skriftliga provet här!

Vad händer efter att du har lämnat in din ansökan?

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser (30 platser) för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalet sker genom ett särskilt skriftligt prov som är frivilligt. Du kan göra provet på förhand eller så har du 1-2 dagar på dig att komplettera efter att ansökan stängt. Vi kommer att skicka ut aktuell information gällande detta i samband med att ansökan stängt.

Alla sökande rangordnas sedan efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen. Poängskalan, max 20 poäng, utgår från det skriftliga särskilda provet som mäter dina kunskaper och erfarenheter av Webbutveckling, frontend-utveckling och programmering. Ansökningarna kommer att slutbehandlas i början på september. Antagningsbesked beräknas gå ut senast den 18 september.

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig. Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom fyra dagar från det att du fått beskedet. Vi mejlar dig svaret på den mejladress du anger i din ansökan. Utbildningen startar den 5 oktober, det är viktigt att du deltar på uppropet så du säkerställer att du får din utbildningsplats hos oss.

Hur genomför vi utbildningen?

Frontend Developer är en diplomutbildning inom YH om totalt 50 yh-poäng. Kursen genomförs på heltid (50 %) under totalt 20 veckor online och/eller blended (flipped classroom). Just nu helt online under 2020/2021 pga covid19.

Kursen startar måndagen den 1:a februari och avslutas fredagen den 18 juni. På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat.

Kursen startar måndagen den 5 oktober och avslutas fredagen den 11 december. På examensdagen erhåller du utbildningsbevis och diplom efter genomgångna kurser med godkända resultat.

Fasta föreläsningstillfällen är 2-3 ggr per vecka. Däremellan jobbar du och ditt team med tillämpning och fortsatt lärande på vår digitala läroplattform.

Diplomutbildningen bedrivs på heltid vilket innebär att du bör lägga ner 40 timmar per vecka för att klara kunskapsmålen. Av dessa 40 timmar är ca 12 timmar lärarledda och 28 timmar sker i projektform tillsammans med dina studiekamrater. Kunskapskontroller sker löpande under varje kursmoment i utbildningen. Kunskapskontrollerna har olika former såsom rapporter, reflektioner, presentationer, muntliga prov och skriftliga prov.

Föreläsningar, handledning och projektarbeten varvas i realtid och med inspelningar. Parallellt med undervisningen jobbar kursdeltagarna i distribuerade teams (online-teams) som planerar och driver projekt via skolans digitala läroplattform. Alla föreläsare och handledare är professionellt verksamma webbutvecklare och utbildare inom frontend-utveckling.

Utbildningen genomförs i samverkan med skolans ledningsgrupp för Webbutvecklare E-handel. Ansvarig utbildningsanordnare är Changemaker Educations och utbildningen finansieras och kvalitetssäkras av MYH (Mydnigheten för Yrkeshögskolan).

 

Kursöversikt

1. Introduktion till HTML 15 yh-poäng

2. Introduktion till CSS 15 yh-poäng

3. Introduktion till Javascript 10 yh-poäng

4. Publicering av hemsida 10 yh-poäng

 

Läs mer i vår kompletta utbildningsplan som du hittar här;

Utbildningsplan

Välkommen att kontakta mig direkt om du har frågor !

Ledningsgruppen för Webbutvecklare E-handel

Genom Oscar Lindqvist / Utbildningsledare oscar@cmeducations.se

Frontend Developer – Diplomkurs – Online

Studiestöd CSN : Yes
Ort: Distans
Övrig information

CSN berättigad
50 YHP
Startdatum: 01/02/2021
Sista ansökningsdag: 04/01/2021

Utbildningsledare