Game Programmer

Denna kurs är en del av

Om Utbildningen

Få erfarenheten du behöver för att arbeta med programmering i spelbranschen!

Gameplay, game physic eller AI - Idag finns det en verklig efterfrågan i branschen på begåvade, tekniskt skickliga programmerare som kan förvandla sina kreativa visioner till spelrealiteter!

Sätta dina kreativa och tekniska talanger i utveckling! Du lär dig två programmeringsspråk (C ++ och C #) och fortsätter sedan med att utveckla din tekniska expertis inom programmering, problemlösningsfärdigheter inom ramen för tillämpning av speldesignsteori och mekanik, samt att du lär dig två av de mest använda spelmotorerna: Unity och UnReal.

I utbildningen behandlar vi också hur man utvecklar multiplayer-spel och mobilappspel, grafikprogrammering med OpenGL, shader-programmering och hur man skapar VR-spel (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality).

Högkvalitativa spel för samman både de tekniska och kreativa aspekterna av spelprogrammering och du får massor av praktisk erfarenhet av kreativa processer genom Futuregames spelprojekt. Allt för att du skall bli i förbered att förstå framtidens marknader och hur man bäst kan påverka dem.

Spelprogrammerare ger dig en gedigen kompetensbas inom Game Programming, Tools Programming, Game Engine Programming, AI Programming, Game System Design. Du lär dig spelprogrammerarens hantverk och konst med beställaren som ledstjärna.

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete) och utgör 25% av utbildningen. LIAn fördjupar ditt lärande och du får värdefulla arbetserfarenheter. Vi samarbetar med en rad företag, exempelvis; Coldwood, Grand Pike, Dice, Zordix, GoldTown Games, Paradox Arctic, Turborilla, Avalanche Studios, EA, LevelEight, North Kingdom mm.

Utbildningsplan

3D matematik för spelutveckling
20YHP / 4v
3D och shaderprogrammering
15YHP / 3v
Artificiell Intelligens inom spelproduktion
20YHP / 4v
Branchförberedande spelprogrammering
5YHP / 1v
Datastrukturer och algoritmer i spelutveckling
20YHP / 4v
Datorteknik för spelutveckling
10YHP / 2v
Design patterns för spelutveckling
10YHP / 2v
Examensarbete spelprogrammering
50YHP / 10v
LIA Spelprogrammering
150YHP / 30v
Marknadsanalys, CV och portfolio
15YHP / 3v
Multiplayergames
20YHP / 4v
Nätverksprogrammering för spel
20YHP / 4v
Programvarutestning inom spelproduktion
10YHP / 2v
Projektmetodik inom spelutveckling
5YHP / 1v
Script och interpreterande spelprogrammering
25YHP / 5v
Spelfysik
15YHP / 3v
Spelprogrammering med C#
25YHP / 5v
Spelprogrammering med C++
50YHP / 10v
Spelprojekt 1
20YHP / 4v
Spelprojekt 2
35YHP / 7v
Utvecklingsverktyg i spelprojekt
10YHP / 2v

Terminstider

De flesta terminer är olika långa och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

GA21
HT21 16 Augusti – 23 December (95 YHP, 19 v)

VT22 10 Januari – 24 Juni (120 YHP, 24 v)

HT22 8 Augusti – 16 December (100 YHP, 20 v)

VT23 9 Januari – 14 Juli (135 YHP, 27 v)

2 weeks summer holiday

HT23 31 July – 15 December (100 YHP, 20 v)

Hur ansöker du

Ansökan 

Ansökan är öppen 2 februari – 4 maj, men kan förlängas om det finns platser kvar. Du klickar på knappen ”ansök nu” på hemsidan. Då slussas du vidare till vårt antagningssystem. Här fyller du i alla uppgifter och laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett, exempelvis gymnasiebetyg, arbetsintyg, CV och urvalsprov. Därefter får du en bekräftelse från oss.

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser (35 platser) inträder ett urval där ditt urvalsprov poängbedöms. De sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen och övriga behöriga sökande blir reserver.

Antagning

Du får normalt ett antagningsbesked eller reservplastbesked via mejl innan midsommar. Du behöver tacka ja inom fem arbetsdagar för att behålla din plats. Behörighet och 20%-regeln Du som har en gymnasieexamen med lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande Engelska 6, Matematik 2, Programmering 1.

Urvalsgrunder : Särskilt prov

Eng 6: Stor del av undervisningen sker på engelska. Våra skarpa projekt genomförs enligt spelbranschens standards och därmed sker de på engelska. Engelska är koncernspråk i flertalet stora spelbolag, vilka anställer våra studerande. Spelutvecklingsteam arbetar ofta globalt med kompetenser spridda över världen, där engelska är det dominerande språket för samarbete och projektstyrning.

Matematik 2: Grunderna till den matematik som förekommer inom spelutveckling och grafikprogrammering är väsentlig för att den studerande ska kunna gå vidare inom utbildningens mer tekniska kurser. Programmering 1: För att kunna nå upp till den nivå som spelbolagen kräver av en anställd spelprogrammerare så behöver studenten vid utbildningsstart ha kunskap i

Programmering 1: Utbildningen bygger vidare på Programmering 1 och går snabbt in på mer avancerad nivå av programmering. OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med engelska som koncernspråk eller med ledarskap och team. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations / Futuregames mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig kontakta respektive branschorganisation och att hålla koll på Lönebarometern.

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppen består idag av:

Lara Gavina, North Kingdom (ordf.)

Anders Tånger, MindForce GameLab

Jenny Österlund, Paradox Arctic

Andreas Waleij, Zordix

Pär Hultgren, Gold Town Games

Daniel Öhgren, GrandPike

Ida Lindh, Campus Skellefteå

Jens Lundqvist, Lundqvist Trävaru AB

Mattias Wiking, Turborilla

Johan Wallberg, Level Eight

Joel Nordin, Coldwood Interactive

Linus Johansson, North Kingdom

Robert Bäckström, Limit Break Studio

Per Myrén, Changemaker Educations / Futuregames

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Manne von Ahn Öberg

Education Leader

manne@cmeducations.se +46 707 66 67 10

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!


Välj ort

Skellefteå
Boden