Gamemaker – spelutveckling på grundläggande nivå

Gamemaker är en 40-veckors (halvtid) folkhögskoleutbildning som ger kunskaper om och färdigheter i att producera enklare digitala spel.

Gamemaker är en 40-veckors (halvtid) folkhögskoleutbildning som ger kunskaper om och färdigheter i att producera enklare digitala spel. Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av spel och spelutveckling. Utbildningen är på halvtid och är CSN-berättigad. Huvudman för Gamemaker är Sunderbyns Folkhögskola.

Utbildningskonceptet främjar båda kreativitet och strukturerat arbete i projekt. Utbildningen fokuserar på produktion med stöd av föreläsning/inspiration och kännetecknas av pedagogiken “learning by doing – learning by reflection”.

Utbildningens teoretiska nivå avgörs av deltagarnas förförståelse, kunskap om och av spelproduktion. Oavsett förkunskap kommer deltagarna att kunna producera tillsammans med sin grupp minst ett brädspel och två digitala spel.

Varje kursmoment innehåller teori, föreläsning/inspiration, praktisk produktion och presentationstillfällen. Varje kurstillfälle är 2 – 4 timmar. Handledning ges dels vid kurstillfällena, dels digitalt mellan träffarna enligt överenskommelse mellan deltagare och kursledare. Önskas mer information, kontakta utbildningsledare.

Besök Sunderbyns Folkhögskolas hemsida för mer information och ansökan: sunderby.fhsk.se

Gamemaker – spelutveckling på grundläggande nivå

Studiestöd CSN : Yes
Ort: Distans
Övrig information

Mer info kommer snart.

Utbildningsledare

Spelutbildning når hemmasittare