fbpx
Program // YH-poäng: 300

Immersive Experience Creator – STOCKHOLM

Har du något viktigt att berätta? Vill du vara med och skapa framtidens narrativ, historier, upplevelser och innehåll för immersiva medier?

Inom utbildningen Immersive Experience Creator lär du dig att regissera, skapa berättande och ta fram det estetiska innehållet för VR, AR, AI som inkluderar video, grafik, bild och ljud. Programmet som sträcker sig över en period på 1,5 år ger dig kunskaper inom innovativ teknik för att på bästa sätt kunna producera immersiva upplevelser, kreationer och komplexa narrativ för en internationellt växande marknad. Inom de olika kurserna lär du dig att analysera, utvärdera och producera projekt inom VR/AR/Ai och andra immersiva medier av hög kvalitet genom att se till teknisk utformning, innehåll, formspråk, visuella trender, och målgrupp. Teoretiska kunskaper blandas med praktiska övningar inom storytelling, berättande, manus och narrativ för immersiva medier. Stort fokus ligger också på att införskaffa kunskaper inom den ständigt växande forskningssektorn, mediets nya möjligheter inom utvecklingen av både mjukvara och hårdvara, samt mottagarens perception av dessa. Vi eftersträvar att alla studerande som avslutar utbildningen har en gedigen kunskap i att analysera resultat inom mediet för att kunna avgöra om de motsvarar de krav som slutanvändaren och kunden ställer. Detta innefattar också kunskaper inom strategi för produktion av immersiva upplevelser som direkt är kopplat till målgrupp och affärsnyttan. För att lyckas som kreatör inom branschen behövs också kunskaper inom hur man pitchar idéer, skapar visuella presentationer, avklarar kundmöten och genomför workshops. Programmet ger dig också viktiga kunskaper inom olika tekniska format, uppspelning, leverans och lagring av immersiva produktioner. Dessutom erbjuder vi dig en nära kontakt till branschen, ett internationellt perspektiv och möjligt att kommunicera mot en globalt växande marknad.

Vi söker dig som vill, vågar och brinner för att berätta historier på ett nytt sätt, genom banbrytande innehåll för den växande immersiva världen!

Att studera hos oss innebär bland annat:

 • Möjlighet till arbete direkt efter studierna
 •  Studielokaler i Stockholm, Södermalm/SoFo
 • Statligt finansierad och CSN-berättigad utbildning · Studietid om 1,5 år (3 terminer)
 • LIA (lärande i arbete)​ 16 veckor

EFTER UTBILDNINGEN:

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter inom att:

 • Producera koncept och produktioner för immersiva medier.
 • Regissera för mediet, samt skapa storylines, script och content på ett målinriktat och medvetet sätt.
 • Analysera visuella möjligheter och val för idéer och projekt.
 • Kunna sätta dig in i och förstå vad det innebär för olika mottagare att förflyttas genom tid och rum.

Din arena efter avslutad utbildning är stor då din kompetens efterfrågas inom flera olika branscher såsom; Filmindustrin, spelindustrin, andra nöjesbranschen, hälsa och sjukvård, pedagogiska institutioner, reklambranschen, med flera.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta under titlar som t.ex: VR/AR director, Immersive scriptwriter, Immersive producer, Immersive designer, Immersive film/video director, Immersive experience creator och liknande titlar inom mediet som ständigt tillkommer.

 

KURSER

 • Consumer behavior inom immersiva medier ​20 p
 • Examensarbete 20 p
 • Form och design av immersiva medier 20 p
 • Lärande i Arbete (LIA)  80 p
 • Presentationer och pitchar 20 p
 • Produktion och skapande av Immersiva medier 20 p
 • Produktion, leverans och lagring. 20 p
 • Regi och produktion av immersiva medier 20 p
 • Storytelling och berättande 20 p
 • Strategi för immersiva medier 20 p
 • Teknik och innovation inom immersiva medier 20 p
 • UX (user experience) för immersiva medier 20 p

Totalt:​ 300 poäng

>>Utbildningsplan_Immersive_Experience_Creator

 

KRAV FÖR ANSÖKAN

 • Slutbetyg med Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Vid stort antal av sökande inträder också ett särskilt skriftligt och muntligt prov för att fortsätta urvalet.

>>Du kan ladda ner det skriftliga provet här!

Immersive Experience Creator – STOCKHOLM

YH-poäng: 300
Studiestöd CSN : Yes
Kursstart: 14/09/2020
Ort: Stockholm