Stockholm

Immersive Experience Creator

Om Utbildningen

Skapa framtidens innehåll för immersiva medier!

Immersive Experience Creator lär dig att ta fram det estetiska innehållet för VR, AR, XR som inkluderar video, grafik, bild och ljud. Utbildningen ger dig kunskaper inom innovativ teknik för att på bästa sätt producera immersiva upplevelser och ”content” för immersiva medier.

Du lär dig att analysera, utvärdera och producera projekt inom VR/AR/XR och andra immersiva medier gällande teknisk utformning, innehåll, formspråk, visuella trender, och målgrupp. Teoretiska kunskaper blandas med praktiska övningar inom storytelling, berättande, manus och narrativ för immersiva medier.

Fokus ligger på kunskaper inom den snabbt växande immersiva sektorn, om mediets möjligheter, samt om mottagarens perception och kognition. Du får kunskap i att analysera resultat inom mediet, för att kunna avgöra om de motsvarar de krav som slutanvändaren och kunden ställer. Detta innefattar också kunskaper om strategi för produktioner som är direkt kopplade till målgruppen och affärsnyttan.

För att lyckas som immersiv kreatör behöver du kunskaper om hur man pitchar idéer, skapar visuella presentationer, samt genomför kundmöten och workshops. Utbildningen ger dig kunskaper om olika tekniska format, uppspelning, leverans och lagring.

Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete, praktik, internship) hos ledande branschföretag. LIAn fördjupar ditt lärande och du får de arbetserfarenheter som krävs för att utveckla dagens och morgondagens immersiva upplevelser. Du bygger ditt nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan understudietiden.

Utbildningsplan

Consumer Behavior för immersiva medier
10YHP / 2v
Examensarbete
20YHP / 4v
Form och design av immersiva medier
20YHP / 4v
Lärande i Arbete (LIA)
80YHP / 16v
Presentation och pitch för immersiva medier
10YHP / 2v
Skapande och produktionsplanering för immersiva medier
20YHP / 4v
Storytelling och berättande för immersiva medier
20YHP / 4v
Strategi för immersiva medier
20YHP / 4v
Teknik och innovation för immersiva medier
20YHP / 4v
UX (user experience) för immersiva medier
20YHP / 4v
Immersiv produktion
60YHP / 12v

Terminstider

De flesta terminer är olika långa och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

Info om terminstider till utbildningen kommer snart.

IEC 21
HT21, 13 september – 24 december, 75 YHP
VT22, 10 januari – 1 juli, 125 YHP
HT22, 8 augusti – 23 december, 100 YHP

Hur ansöker du

Ansökan

Ansökan är normalt öppen perioden feb-maj, men kan förlängas om det finns platser kvar. Du klickar på knappen ”ansök nu” på hemsidan. Då slussas du vidare till vårt antagningssystem. Här fyller du i alla uppgifter och laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett, exempelvis gymnasiebetyg, arbetsintyg, CV och urvalsprov. Därefter får du en bekräftelse från oss.

LADDA NER SKRIFTLIGT PROV HÄR!

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser (fn 30 platser) inträder ett urval där ditt urvalsprov poängbedöms. De sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen och övriga behöriga sökande blir reserver. Du får normalt ett antagningsbesked eller reservplastbesked via mejl innan midsommar. Du behöver tacka ja inom fem arbetsdagar för att behålla din plats.

Antagning

För att vara behörig behöver du slutbetyg från gymnasiet med följande särskilda krav: Engelska 6, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många andra sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med närliggande områden. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du har arbetat inom området tidigare och ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Yrkesrollen är ny och under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

Immersive Experience Creator

VR/AR director

Immersive Scriptwriter

Immersive Producer

Immersive Designer

Immersive film/video Director

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen. Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppen för Immersive Experience Creator består idag bl.a. av:

Ola Björling, Beyond Frames Entertainment
Jessica Thorelius, DVA Studio AB
Fredrik Edström, Ivar Studios
Marc Flanagan, Epic
Jesper Wallerborg, Entapir & Friends
Emma Aby, Vetenskapsrådet
Niclas Johansson, Immersiv teknik; VR/AR/360
Andrew Scott, Högskolan Dalarna
Mike Watson, Goldsmiths University of London

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Jesper Wallerborg

Head of Education Immersive Experience Creator

jesper.wallerborg@cmeducations.se

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy