Nyhet december 19, 2018

Stor utveckling för spelbranschen i Boden

Utvecklingen är redan i full gång uppe i Boden och nu vankas större möjligheter för företag och utbildning.

Stor utveckling väntar i Boden och vi har redan tagit de första stegen på väg till att skapa ett fantastiskt spelkluster långt upp i norr. Studierektor för Gamemaker och Indiespelutvecklare samt verksamhetsutvecklare, Lars Lundqvist och Oskar Pettersson utbildningsansvarig för Gamemaker och Indiespelutvecklare, är två av nyckelpersonerna för att driva spelutbildningen framåt i Boden.

Hårt arbete har lönat sig

”Det är en häftig resa! Från ett frö till där vi är idag har det hänt massor. Jag får nypa mig själv i armen när jag ser spelprojekten våra studenter skapat. Vi vill talangutveckla till branschen och nu ser vi resultatet och vi har verkligen lyckats tillsammans”, säger Lars. Idag trillar det in förfrågningar och projekt för att fortsätta den positiva utvecklingen. ”Det är ett helt ekosystem som byggts upp och det är många som är del av det, vilket underlättar vårt arbete. Det ligger hårt arbete bakom det här och nu känner man att vi får skörda frukterna tack vare att vi tog steget att få hit talanger”. ”Vår vision är att hjälpa branschen och att vidareutveckla den. Vi har inte alla beslut i våra händer men vi har den ambissionen och får se vad som händer”.

”Man märker hela tiden att det händer mycket”, säger Oskar. ”Utbyggnaden av Boden Business Park är också en utveckling som blir en del av oss och vi är många som drar åt samma håll”.

”Det var verkligen rätt tid och rätt plats”

Oskar, som är uppvuxten i Boden, menar på att detta ger hopp åt småbygden där andra industrier lagts ner. ”Vi kan samarbeta med andra kommuner och gå i en gemensam riktning när de traditionella industrierna inte längre styr. Det är viktigt för att få folk att stanna kvar och det kan ge tillbaka självaktning. Det är en näring som ger jobb men också synlighet”. Han förklarar även att nedskärningarna på militären gjorde att man tappat lite av musten i Boden. ”När nedskärningarna började famlade man runt en del. Jag tror att det är just på grund av det som vi är där vi är idag. Kommuner har inte haft den typen av kamp tidigare och har inte vågat satsa på det här sättet. En anledning till att det går väldigt fort framåt idag är på grund av dessa motgångar och de har fått hitta nya sätt att arbeta på”.

Framtidsvision

Framtidens visioner för Boden är väldigt stora. Tanken är att det ska bli fler utbildningar och större satsningar, bland annat genom utbyggnad av Boden Business Park. Enhetskontexten ska främja ett bättre näringsliv och skapa utrymme för företag och fler utbildningar men även gym och restaurang.

För att fortsätta främja en hållbar utveckling anser Oskar att det beror mycket på hur regionen och politikerna väljer att spendera pengar, men även ett fortsatt driv från övriga inblandade parter. ”Just i Boden Business Park har de verkligen örat mot marken. Det finns redan en stor glöd där och den fortsatta efterfrågan och tillväxten i branschen i allmänhet skapar ett sug efter tjänster och utbildningar”. Det krävs också mer hjälp till de som vill starta upp egna företag. ”Det är svårt att hitta medel för att starta upp och det behövs bättre förutsättningar för att starta igång spelstudios här uppe”, säger Lars.

Nästa steg i utvecklingen

Med hjälp som i stor mån redan finns från näringsliv och intresseorganisation finns goda förutsättningar för att fortsätta driva utbildningar inom spelutveckling i Boden. Idag meddelande Boden Business Park att spelföretaget Wanderword etablerar sig i Boden med spelveteranen Peter Zetterberg, nyckelperson i Mojang-affären med Microsoft, i spetsen tillsammans med Thomas Lindgren, CEO på Glorious Games Group samt House of How som är grundat av indieutvecklaren Russ McMackin. När fler företag etablerar sig i regionen utökas biblioteket av närliggande kompetens och praktikplatser vilket får utbildningen och marknaden att blomma ut ännu mer. Det är dags att hålla ögonen på Boden!