fbpx
Spotlight april 9, 2019

Vad gör en Agile Project Manager? – Ruud de Sera

Många pratar om vikten av att jobba agilt, men vad gör egentligen en Agile Project Manager? Vi frågar Ruud de Sera, utbildningsledare för Agile Project Manager som startar på Changemaker Educations i höst.

– Den agila ledaren är någon som på ett vaket sätt inspirerar, organiserar, kommunicerar och servar sitt team och sina kunder/uppdragsgivare för att uppnå utsatta processer och mål, säger Ruud de Sera.

Han är utbildningsledare för programmet Agile Project Manager som börjar på Changemaker Educations i höst. Vi frågar honom mer om vad det innebär att vara project manager i en allt mer agil värld.

Vad jobbar en Agile Project Manager med?

– Hen leder team, företag och projekt med god insikt i helhet och sammanhang på ett sätt som ständigt följer utvecklingen, teamets insatser och projektets aktuella situation för att snabbt kunna initiera insatser som befrämjar det fortsatta arbetet mot mål. Att tidigt leverera resultat som fungerar och sedan ständigt förbättra resultatet är målet i direktkontakt med uppdragsgivaren, kunden eller det mål man har satt sig.

– Ett agilt (rörligt, anpassningsbart) team består av medlemmar som ofta är multi-disciplinerade även om de för stunden bara arbetar med en avgränsad del i projekten. Den som är bäst på en sak skall kunna få ansvar för den. Det går bra att jobba tillsammans med någon annan för att uppnå bästa resultat.

– Det personliga välmåendet av teammedlemmarna är viktigt och man skall ägna tid åt att maximera arbetsförhållanden för en öppen och klar kommunikation. Det finns olika verktyg för att stödja agilt agerande så som Scrum, Extreme Programmering, DSDM i digitala sammanhang; Scrum fungerar även i andra förhållanden (kommer från rugby).

Varför ska man söka utbildningen?

– Man skall söka denna utbildning för att skaffa sig kunskaper som är nödvändiga för att bli en verklig agil ledare för verksamheter, team och projekt. För att lära känna sig själv och andra.  För att bli en aktiv lyssnare. För att befrämja helheten och betrakta kunden/uppdragsgivaren som en del av uppdraget. För att lära sig processen av utveckling och produktion. För att lära sig se helheten och förstå sammanhang. För att förstå vikten av en öppen och klar kommunikation. För att skapa en arbetssituation som befrämjar alla/allt och ständigt kan utvecklas. För att bli en enastående kommunikatör och ledare.

Vad är din koppling till utbildningen?

– Jag har en bakgrund i pedagogik och ledde en grundskola med experimentella förtecken för att sedan fortsätta i musikbranschen under lång tid. Jag var chef på ett svenskt bolag och internationell marknadsdirektör på ett företag inom Universal Music i Tyskland och utbildade mig sedan till ledningscoach i England. Jag har tidigare undervisat på Medieinstitutet och Changemaker Educations inom ledarskap och digital marknadsföring. Förändring och förändring av verksamheter är saker som jag ständigt arbetar med. Det är mitt agila sätt att agera på verkligheten som har bidragit till att jag nu är kursansvarig.

Hur kommer efterfrågan på Agile Project Managers se ut framåt tror du?

– Det finns och kommer att finnas en ökande efterfrågan på agila ledare och teammedlemmar som förstår vad ett agilt sätt att arbeta innebär. Många har idag flera olika specialistkunskaper och arbetar med endast någon av dom. I ett agilt sammanhang har man nytta av dessa kunskaper eftersom de kan sättas in i ett multifunktionellt team och bidra till att förstå helheter, sammanhang och effekt, samt styra eller medbestämma hur ett projekt utvecklar sig.

Varför ser vi ett ökat behov av ett agilt ledarskap?

Det sker till följd av den komplexa verklighet vi lever i. Det enorma informationsflöde vi behöver ta del av dagligen förutsätter i allt högre grad individer som tar till sig och förstår detta, samt har kunskap om hur man skall hantera denna komplexitet. Man ska kunna sätta kunden, teamet, processen och produkten i en balanserad position till varandra. Verkligheten har stort behov av tydliga, lyhörda, rörliga och uthålliga ledare som kan förverkliga dagens utmaningar och uppdrag.

Vill du veta mer om den 1,5-åriga Yh-utbildningen Agile Project Manager som startar i höst? Läs mer och ansök här.