Antagningsprocessen

Här förklarar vi hur ansöknings-, urvals- och antagningsprocessen går till på Changemaker Educations

Antagningsprocessen - Så går den till

Kort beskrivet kan vi säga att antagningsprocessen består av två faser: Ansökningsperioden och Antagningen.
Nedan kan du läsa om allt du behöver veta för att kunna navigera dig fram som ett riktigt proffs.

Fas 1

Ansökningsperioden

Första delen av antagningsprocessen består av ansökningsperioden. Det är då som du har möjlighet att skicka din ansökan till oss. Ansökan är normalt öppen perioden februari – maj.

Under ansökningsperioden kommer vi både att behörighetsgranska din inkomna ansökan, samt påbörja urvalsprocessen. Du kan läsa mer om hur du ansöker i flikarna här nedan.

Ansökan

Så här ansöker du

 Steg 1  Du klickar på knappen ’Ansök nu’ på utbildningssida för den utbildning du vill ansöka till.
Obs! Knappen visas endast när ansökan är öppen.

 


Steg 2  Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem; Yh-antagning. Här fyller du i dina uppgifter och laddar upp de dokument som efterfrågas.

 

Steg 3  När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse via YH-antagning att vi har tagit emot din ansökan.

 


Vilka dokument ska du skicka in?

För att din ansökan ska behandlas är det viktigt att den är komplett. För komplett ansökan ladda upp följande dokument:

 • Gymnasiebetyg/övriga betyg 
 • CV/personligt brev 
 • Arbetsintyg som styrker din behörighet 
 • Diplom/certifikat 

Detta är viktigt att tänka på när du laddar upp dokument eller skärmpdumpar för din ansökan:

 • Samtliga  dokument har en bra skärpa 
 • Betygsdokumenten är väl synliga 
 • Fullständiga namn är med och tydliga 
 • Personnummer syns tydligt 

Namnge dina dokument korrekt

Det är viktigt vid ansökan att du laddar upp rätt dokument, för att minska risken för kompletteringar eller att du blir obehörig till utbildningen. Namnge därför alla uppladdade dokument korrekt så din ansökan blir komplett.

Exempel:
Förnamn_Efternamn_Dokumenttyp

Om du har utländska betyg

Har du utländska betyg behöver du skicka dem på översättning/bedömning hos t.ex. Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du laddar upp dem i din ansökan. Är du inskriven på arbetsförmedlingen kan du få stöd att validera dina kunskaper.

 

Behörighet

Behörighet

På respektive utbildning kan du läsa om vilken behörighet som gäller på just den utbildning du vill ansöka till.

Behörighets­bedömning

När du har skickat in din ansökan påbörjar vi processen med att göra en behörighetsbedömning. Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning:

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2 250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1 eller motsvarande. Motsvarande kan vara att du läst på folkhögskola eller studerat på en utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till just den utbildningen. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet. När yrkeserfarenhet är en del av behörighetskravet är det viktigt att kunna styrka din erfarenhet, genom t ex arbetsintyg.

För att ett intyg ska godtas och registreras ska följande tydligt framgå:

 • Tidsperiod för anställningen (start och- slutdatum)
 • Omfattning (%)
 • Arbetsuppgifter
 • Observera att ett anställningsbevis inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet

Arbetsintyget ska även innehålla dina personuppgifter samt vara daterat och signerat av arbetsgivaren.

 

Andra sätt att bli behörig på

Om vi bedömer din ansökan som ’ej behörig’ kommer vi att kontakta dig. Det kan handla om att vi då ber dig komplettera din ansökan, eller att vi ber dig genomföra ett behörighetsgivande test. Nedan kan du läsa mer om hur du kan bli behörig till en utbildning i de fall du inte uppfyller de de krav som efterfrågas.

Behörighetstest

Om din ansökan inte är behörig kan du bli ombedd att göra behörighetstester. Detta gäller om du saknar betyg i Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1. Testet är gratis och sker digitalt på distans. Du har 50 minuter på dig att genomföra testet och du får endast göra testet en (1) gång.

Ansöka genom reell kompetens

För dig som inte uppfyller kraven på behörighet, exempelvis genom att du inte erhållit en gymnasieexamen, är det viktigt att känna till att motsvarande kunskaper kan förvärvas på flera andra sätt. Du kanske har studerat vidare eller arbetat med projektledning, data/it eller närliggande områden. I det fallet kan du åberopa reell kompetens vid din ansökan. Observera att du behöver kunna styrka din kompetens genom andra dokument/intyg.

20% regeln

Vi som utbildningsanordnare har också möjlighet att anta via 20% regeln, en regel där vi kan göra undantag från de formella behörighetskraven i de fall där vi bedömer att det finns annan tillräcklig erfarenhet och att den sökande kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen och vara verksam inom yrket efter examen. Vi har enbart möjlighet att tillämpa regeln på 20% av det totala antalet platser för utbildningen. Det betyder att det är hård konkurrens om dessa platser så kan du visa på behörighet på annat vis är det att rekommendera.

Eget företag

I vissa fall kan man ha förvärvat yrkeserfarenhet genom arbete i eget företag. Då är det viktigt med intyg från t ex företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.

Urval

Så går urvalet till

I de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Vilka urvalsmetoder som används är olika för respektive utbildning. Urvalsmetod kan bestå av t ex. arbetsprov, skriftligt eller muntligt prov.

Öka dina chanser att bli antagen

Du ökar dina chanser att få en plats på utbildningen om du väljer att genomföra den urvalsmetod som erbjuds för respektive utbildning. I många fall kan ditt deltagande i urvalsprocessen bli avgörande för om du blir antagen till utbildningen.

Urvalsprov

Alla inkomna ansökningar som bedöms behöriga och som har ankommit till oss under den ordinarie ansökningsperiod blir inbjudna in till ett urvalsprov. Provet mäter dina kunskaper och erfarenheter. När provet är bedömt rangordnas alla sökanden efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen.

Se vår video

Fas 2

Antagning

Sista delen i antagningsprocessen består av antagningen. Det är bland annat då vi skickar ut antagningsbeskedet.

De flesta av våra YH-utbildningar startar under höstterminen. Du som då skickar in din ansökan under ordinarie ansökningsperiod, d.v.s. inte lämnar in en sen anmälan, brukar få ditt antagningsbeskedet någon gång runt midsommar. När du för antagningsbeskedet är det viktigt att du ’Tackar Ja’ till din plats. Om du inte svarar i tid förlorar du din plats.

Du kan läsa mer om alla steg i flikarna här nedan.

Antagning

Antagning

Antagningsbesked för höstterminen skickas ut i slutet av juni. Det är dock viktigt att du håller dig uppdaterad under hela våren så du inte missar något.

Meddelande vid antagning

Du kommer få följande besked via email och ditt konto på YH-antagning:

Antagen
Det betyder att du blir erbjuden en plats. De som blir antagna är de som har samlat ihop flest meritpoäng i urvalet.

Reserv
Det innebär att du har stor chans att få en plats på utbildningen om någon av de antagna tackar nej till erbjuden plats.

Du kan följa ditt reservnummer i vårt antagningssystem: yh-antagning.se. Observera att du har möjlighet att komma in på önskad utbildning, även efter utbildningsstart.

Ej behörig 
Det innebär att du inte är behörig till utbildningen. Om du inte är behörig får du alltid meddelande om det via yh-antagning.se så fort vi har behandlat din ansökan.

Tacka Ja till din plats

Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom sju (7) dagar från det att du fått beskedet. Observera att din plats kommer erbjudas annan sökande om du inte svarar inom svarstiden.

 

Har du frågor eller funderingar, tveka inte ta kontakt med oss på:
info@cmeducations.se

När du blivit antagen

Om skolan, studiestart och CSN

I det här avsnittet kommer vi beröra det du behöver veta inför studieperioden hos oss på Changemaker Educations.

⦁ Studiestart
⦁ CSN

Studiestart

När du tackat ja till en utbildning kommer du få ett mail med ett välkomstbrev från din utbildningsledare via YH-antagning. Det innehåller information om din utbildning samt om upprop och första introduktionen.

Ca 2–4 veckor innan terminsstart kommer du får ett uppstartsbrev med aktuell information kring uppstart/upprop och 1 vecka innan start kommer du få inloggningsuppgifter till ditt skol-konto och vår IT-handbok. Det är viktigt att du då loggar in i systemen innan terminen startar.

Upprop

Det är viktigt att du närvarar vid uppropet, för att kunna säkra din plats på utbildningen, tider för upprop står i uppstartsbrevet. Att du deltar ligger också till grund för rapportering till CSN, som görs efter terminsstart. Alla som närvarar vid uppropet kommer rapporteras till CSN Digitalt.

CSN

Vi får många frågor rörande CSN vid studiestart. Här svarar vi på de allra vanligaste frågorna kring studiemedel.

Hur gör jag för att söka studiemedel hos CSN?

⦁ Du ansöker om studiemedel på csn.se
⦁ Du kommer att bli ombedd att ange terminstider och poäng i din ansökan till CSN. Denna information får du uppstartsbrevet från oss.
⦁ CSN kommer be dig lämna studieförsäkran. Detta görs elektroniskt med ett knapptryck under ”mina sidor” på csn.se

Vänligen notera: Varje utbildning har olika studieperioder och antal YH-poäng per termin, så det är viktigt att du säkerställer att du anger rätt tider/poäng för din utbildning.

När kan jag ansöka om CSN?

Du kan ansöka om studiemedel när du har fått plats på en utbildning, men du kommer inte att få någon utbetalning förrän du lämnat studieförsäkran. Vi rapporterar digitalt till CSN att du påbörjat din studieperiod.

Vad menas med studieförsäkran?

Studieförsäkran innebär att du lovar och intygar för CSN att du studerar. Detta görs vanligtvis under ”mina sidor” på csn.se.
Då behövs oftast inga skriftliga intyg, signaturer eller stämplar. Du trycker helt enkelt bara på en knapp. I särskilda fall kan CSN be dig lämna studieförsäkran på ett annat sätt, exempelvis genom att fylla i en blankett. Då kommer CSN ge dig instruktioner kring hur du ska göra. Studieförsäkran kan du skicka till CSN tidigast 7 dagar innan utbildningen startar.

Hur många poäng är det per studieperiod?

Läser du en heltidsutbildning så är varje vecka är värd 5 YH-poäng. Är din utbildning på halvtid är det 2,5 YH-poäng/vecka.

Mer info om hur du söker studiemedel och lämnar studieförsäkran:

Studiemedel

Studieförsäkran

CSN – Studiemedel för studier i Sverige – YouTube

Se vår film

Se vår film ’När du blivit antagen’ för att få reda på mer.

Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsvariation

Om du har en funktionsvariation kan du få så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Vi på Changemaker Education vill ge alla förutsättning att genomföra studier hos oss.Nedan beskriver vi hur processen ser ut.

När du blivit antagen

Ta kontakt med utbildningskoordinator/utbildningsledare för den utbildning som du blivit antagen tilom du vet att du kommer behöva särskilt pedagogiskt stöd.

Informera om ditt behov av stöd

För att kunna ge dig rätt förutsättning behöver du berätta vilka svårigheter du har, då vi tillsammans kan se över vilka stödinsatser du är i behov av för att klara av studierna.

Du kommer behöva lämna ett intyg till skolan som bekräftar den funktionsvariation som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Stödinsatser följs upp för att se att det ni kommit fram till har varit till hjälp för dig och gett avsedd effekt. Stödinsatserna ska vara nödvändiga och rimliga för att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande och stödja dig att på sikt bli mer självständig i dina studier.

Utbildningar hos oss kräver en viss självständighet i studierna. Du kan därför inte få alltför omfattande stödinsatser.

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsvariation kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser.

När kan du inte få pedagogiskt stöd?

Du kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller sjukfrånvaro. Att det var länge sedan du studerade är inte heller ett skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

För mer information kring pedagogiskt stöd

Studiemedel för högre takt än du studerar – för digmed en funktionsnedsättning – CSN 

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se) 

Se vår video om Pedagogiskt stöd