fbpx

Frågor och svar om våra utbildningar

YH, Folkhögskola, LIA, CSN och ledningsgrupp

Vanliga frågor och svar om att läsa en yrkesutbildning vid Changemaker Educations

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildningar (Yrkeshögskoleutbildningar) är högre yrkesutbildningar. Precis som vid universitet och högskola är YH-utbildningar eftergymnasiala utbildningar. MYH (Myndigheten för YrkesHögskolan) har ett regelverk som bestämmer hur YH-utbildningar ska bedrivas. Alla YH-utbildningar beviljas och kvalitetssäkras av MYH. Våra YH-utbildningar är två (2)-åriga eller längre. Vi arbetar nära den bransch och den yrkesroll du utbildas för. Varje YH-utbildning har en ledningsgrupp från arbetslivet och ca 25 % av studietiden är LIA (Lärande i Arbete).

Målet är att du ska få anställning i den yrkesroll du utbildas för. 9 av 10 får jobb efter sin examen från en YH-utbildning (93 % år 2017). Läs mer på www.myh.se

Vad är LIA? 

LIA står för Lärande i Arbete (eftergymnasial praktik, arbetsplatsförlagt lärande, internship). LIA är en av kurserna i din utbildning och därmed betygssätts din LIA-period. Alla våra YH-utbildningar har LIA som utgör ca 25 % av din totala studietid. Under din LIA-kurs får du möjlighet att bredda och fördjupa de kunskaper du har tillägnat dig under de skolförlagda kurserna i din utbildning. Samtidigt får du nya kunskaper och bygger ditt personliga nätverk inför anställning i den yrkesroll och/eller bransch du utbildas inom.

Skolan har ett nätverk av företag som erbjuder LIA-platser och/eller har ett uttalat anställningsbehov. Du ansöker själv om LIA-plats, precis som när du ansöker om jobb. Skolan och ledningsgruppen för din utbildning stöttar dig i hela processen genom individuella samtal, coaching, stöd med personligt brev, CV, portfolio, kontaktskapande, LIA-träffar mm. Läs mer om LIA-kursen i din utbildningsplan som finns hos skolan och hos MYH på www.yrkeshogskolemyndigheten.se .

Hur fungerar CSN?

Du ansöker om studiebidrag och studielån hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Du kan också ansöka om lån för undervisningsavgift (terminsavgift) om sådan finns. Detta är ett personligt låneavtal mellan dig och CSN som du själv ansvarar för. Du kan ansökan om medel hos CSN direkt när du har fått ditt antagningsbesked till en heltidsutbildning som är CSN-berättigad. Läs mer på www.csn.se

Vid uppropet till din utbildning rapporterar skolan att du har påbörjat dina studier. Därefter rapporterar skolan löpande till CSN när du fullföljer dina studier genom att närvara och klara dina kunskapskontroller. Detta är kriteriet för att du ska få fortsatta studiemedel under utbildningens gång.

Vad är och gör ledningsgruppen?

Ledningsgruppen består av flera representanter för arbetslivet (företagen), samt representant för universitet/högskola och allmänna skolväsendet (gymnasieskola). I ledningsgruppen finns också utbildningsledningen och studeranderepresentanter från din klass eller utbildning. Ledningsgruppen är en viktig länk till den yrkesroll och/eller bransch du utbildas för. Ledningsgruppens säkerställer kvalitet i utbildningens genomförande och utveckling av kursplanerna så de överensstämmer med branschens kompetensbehov. Ledningsgruppen beslutar också om antagning av nya studerande och examinering av de som klarar samtliga kunskapskontroller med godkända resultat. Din utbildningsledning på skolan presenterar ledningsgruppen och medlemmarnas arbete för dig vid skolstarten och löpande under  hela din utbildning.

 

FOLKHÖGSKOLA

Vad är en folkhögskoleutbildning?

Folkhögskolan är en utbildningsform som erbjuder en mängd kursinriktningar och kurser på flera nivåer. Det går att läsa Allmän kurs för att komplettera luckor från grundskolan eller gymnasiet. Det finns även särskilda kurser där man får tid att fokusera mer på ett intresse och utvecklas inom det. Det går även att läsa kurser som utbildar för ett visst yrke. Changemaker Educations samarbetar idag med Sunderby Folkhögskola (Boden) och Fristads Folkhögskola (Borås).

Läs mer om Folkhögskolan på folkhogskola.nu

Vid fler frågor, vänligen kontakta Anna Möller, anna@cmeducations.se.

International Students

Are you an international student (outside of the Nordics)? Read more and apply here!
Read More