Om Yrkeshögskoleutbildningar

Så fungerar våra Yh-utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som är direkt anpassade till arbetsmarknadens behov. Våra program är framtagande för att du som studerande ska få praktisk kunskap som direkt kan omsättas i arbetslivet.

MYH:s roll i utbildningssystemet

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) spelar en central roll i att övervaka och kvalitetssäkra yrkeshögskolornas utbildningar i Sverige. MYH ansvarar för att ackreditera nya utbildningsprogram och säkerställa att de uppfyller alla regelverk och standarder för hög kvalitet och relevans. Genom regelbundna revisioner och feedback från MYH kan vi garantera att våra program ständigt håller högsta möjliga standard och är rätt anpassade efter både studenternas och arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppernas roll

Varje Yh-utbildning på vår skola har en tillhörande ledningsgrupp som spelar en central roll i att utforma och uppdatera kursinnehåll så att det är aktuellt och relevant. Dessa grupper består av branschexperter och representanter från näringslivet, vilka tillsammans säkerställer att våra kurser både följer och leder branschens utveckling. Ledningsgruppernas arbete garanterar att varje utbildning anpassas efter nya teknologiska framsteg och arbetsmarknadens skiftande krav.

Lärande-i-Arbete (LIA)

En avgörande del av våra utbildningar är Lärande i Arbete (LIA), vilket utgör en betydande del av utbildningstiden. Under LIA får du som studerande möjlighet att praktisera på ett företag och tillämpa dina kunskaper i praktiken, vilket ger värdefull erfarenhet och förbättrar dina chanser på arbetsmarknaden. Denna praktik är inte bara en chans att lära sig jobbet på plats utan också ett tillfälle att knyta kontakter och bygga ett professionellt nätverk.

Examen och Yrkeshögskolepoäng

Efter avslutad utbildning erhåller du en yrkeshögskoleexamen. Yrkeshögskoleutbildningar använder ett poängsystem där varje heltidsstudievecka motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Beroende på programmets längd och intensitet kan den totala poängsumman variera, där ett fullständigt program ofta sträcker sig från ett till tre år. Examen erhålls när du har uppnått den totala mängden poäng som krävs för ditt specifika program, vilket säkerställer att du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att gå direkt in i yrkeslivet.

Utbildningskvalitet

För oss är det en självklarhet att aktiv arbeta med att ständigt förbättra kvaliteten hos våra utbildningar. Som en del i vårt kvalitetsarbete utvärderar vi löpande hur våra studerande upplever sin studietid hos oss. Det ger oss indikationer på vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Nedan redovisar vi resultatet från höstterminens enkät.

Examensgrad: 74,4% (Rikssnitt: 67%)
Andel i arbete efter 6 mån: 52%
Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 48%
Rekommendationsgrad: 58%
Nöjdhet: 53%

Här spelar även faktorer som till exempel lågkonjunktur inom tech och ledarskap in, med osäkerhet på arbetsmarknaden och förändringar i branschdynamiken.

En del av AcadeMedia

Changemaker Educations AB är en del av AcadeMedia, Skandinaviens ledande utbildningsföretag. AcadeMedia är verksamt i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Läs mer om AcadeMedias garantier.