Vad du kan vänta dig

Så här ser din skolvecka ut!

Planera för din studietid hos oss

Tänk på utbildningen som ett heltidsjobb där du jobbar 40 timmar i veckan. Av dessa 40 timmar ägnar du i genomsnitt två dagar på skolan åt lektioner med en föreläsare. Dessa lektioner kan vara utspridda över olika dagar i veckan. När det är dags för lärarledda lektioner som hålls på plats på skolan så förväntas du vara närvarande på plats.

Utöver lektionstiderna ingår grupparbeten och individuella studier. För dina egna studier och i vissa grupparbeten har du möjlighet att välja att studera hemma eller utnyttja skolans lokaler.

 

Agile Project Managers

Typisk skolvecka för Agile Project Managers

Av 40 timmar i veckan ägnar du i genomsnitt två dagar på skolan åt lektioner med en föreläsare. När dessa lärarledda lektioner hålls på skolan så förväntas du vara närvarande på plats. Dessa lektioner är ofta schemalagda som heldagar 09.00-16.00 eller som halvdagar mellan kl. 09.00 och 12.00 på förmiddagen, alternativt mellan kl. 13.00 och 16.00 på eftermiddagen, och kan vara utspridda över olika dagar i veckan. 

Arctic Hospitality Leaders

Typisk skolvecka för Arctic Hospitality Leaders

Arctic Hospitality Leader är en distansutbildning. Av 40 timmar i veckan ägnar du två dagar åt lektioner. Du har schemalagda lektioner via Teams två dagar i veckan mellan 9-15.30, med lunchpaus. 

Experience Designer

Typisk skolvecka för Experience Designers

Av 40 timmar i veckan ägnar du i genomsnitt två dagar på skolan åt lektioner med en föreläsare. Dessa lektioner är ofta schemalagda antingen mellan kl. 09.00 och 12.00 på förmiddagen eller mellan kl. 13.00 och 16.00 på eftermiddagen, och kan vara utspridda över olika dagar i veckan. 

Frontend Developer

Typical School Week for Frontend Developers

Out of 40 hours per week, you spend an average of two days at school attending classes with the head teacher. These classes are often scheduled between 10:00 a.m. and 3:00 p.m on Mondays and Wednesdays.

The rest of the time is for individual studies, group projects and class retrospectives that are held every Friday (remote) from 10.00 a.m to 3.00 pm.