Om oss

Värdegrund

Värdegrund

Learn to change. Change to learn.

Lärande skapar förändring och förändring skapar nytt lärande. Därför är vi Changemaker´s. Att gå från tanke till handling finns i vårt DNA. Vi existerar för att vi utvecklar, skapar och förändrar. Tillsammans. Det gör vi genom ”learning by doing” och ”learning by reflection”. Vi vill aktivera alla dina tankar och sinnen i lärprocesser och projekt.

Actionability; Förmågan att gå från tanke till handling. Att våga. Att göra rätt och göra fel. Att testa och göra om. Tills det sitter. Hos oss får du gärna göra fel. Det kräver både nyfikenhet och mod att gå nya vägar och öppna nya dörrar. Det är vad Changemaker´s gör.

Win-win-win-win; Vårt bästa scenario är när vi skapar en fyrstegsraket där alla vinner; Du vinner, skolan vinner, co-creatorn vinner och samhället vinner. Vi lyckas inte alltid, men väldigt ofta. Och då skapar vi hållbar förändring och en bättre värld för många.

Co-create; Du är vår co-creator och du bjuds in i att vara med i skapande projekt och processer från starten. Kompetens och engagemang går hand i hand. Och då måste våra co-creators få möjlighet att agera och vara delaktiga. Att vara med och sätta mål. Inte bara gå mot redan färdiga mål som någon annan redan har bestämt. Ensam är ofta stark men tillsammans gör vi det ännu bättre och tar det ännu längre mot hållbar tillväxt.

Playfulness; Lekfullhet är ett av våra bärande värdeord. Skaparglädje och arbetsglädje. På egen hand och i kreativa team. Det geniala tar form i det som är fyllt av lek, glädje och konstruktiv dialog. Ett lekfullt och tillåtande klimat är grunden för vi ska må bra och våga testa våra tankar och idéer.

Learning first; Tekniker, mjukvaror, modeller, metoder, erfarenheter och tydliga processer är verktyg för vårt skapande. Kundens och användarens behov är målet för vårt skapande. Hand i hand med dina mål och behov. Vi behöver lära oss först och sedan testa och implementera på olika sätt.

 

Vår vision

”To provide each individual the competence and the context to be able to contribute to sustainable change, for itself and for the society.”

Kompetens är situationsanpassad färskvara. Med rätt kompetens i rätt sammanhang kommer du hur långt som helst. Det vill vi visa dig och ge dig nyckeln till din egen unika kompetensresa.

 

Vår mission

”To be a school that provides innovative educations that give people updated skills and tools to solve today´s and tomorrow´s challenges.”

Innovativa utbildningar kräver stor lyhördhet och ständig dialog med omvärlden. Vad behöver företagen? Hur utvecklas tekniken? Vilka trender finns? Vad måste du lära dig för att nå dina mål? Det är vår mission att ge dig rätt kunskaper och verktyg för en värld i ständig och snabb förändring.

 

Våra drivkrafter

Behovet av att skapa och utveckla är en livsviktig del av våra kärnvärden: Vi vill bygga god och hållbar business. Vi vill supporta unga på deras väg mot arbetslivet. Vi vill vara en del av företagens, ledarna och medarbetarnas livslånga lärprocesser. Vi vill vara co-creators i regional utveckling och tillväxt. Vi vill påverka, göra skillnad och medverka till en bättre värld.

”Med utbildning som tillväxtmotor erbjuder vi modeller och metoder för tillväxt och hållbar förändring. För individer, företag och regioner. Vi skapar hållbar utveckling genom att från starten planera och producera utifrån ett holistiskt perspektiv där regioner, kommuner, företag, forskning och utbildning samverkar för långsiktig hållbarhet och förändring.”

Vår skapande drivkraft gör att vi aldrig står still. Eller tar ut stora vinster. Vi återinvesterar hellre vårt överskott i utvecklingsprojekt som ger mening. För att skapa något nytt och gå från ingenting till någonting. Någonting som är bra för fler än oss själva. För att möta behoven måste vi hela tiden vara lyhörda, snabbfotade och anpassa oss efter en föränderlig omvärld och nya generationers behov och digitala beteendemönster.

Vi är en värdestyrd organisation. Med ambition att förändra världen genom lärande och co-creations.

 

Välkommen till Changemaker Educations!

Tom Loyche//CEO

Om företaget

Om företaget

Changemaker Educations identifierar arbetsmarknadens framtida behov av kompetenser och förmågor. Vi designar innovativa och effektfulla utbildningar. Vi kompetensutvecklar dagens och morgondagens ledare, medarbetare och entreprenörer. Vi ger dem verktygen att forma framtiden.

Vi har funnits i över 20 år och utbildar inom YH, folkhögskola, företag och i EU-projekt. Vi bygger vår verksamhet på ”Kaospiloternas” pedagogiska modeller och attityd.

Mer än 2000 examinerade arbetar idag inom spelutveckling, e-handel, kommunikation, Data/IT, UX, VR/AR/XR, webb och organisation/ledarskap i bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, Frankrike, Australien och Malaysia. Fler än 500 föreläsare och mentorer har under åren arbetat med os och över 500 företag är knutna till skolan genom alumner, ledningsgrupper, rekrytering och LIA. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Våra yh-utbildningar finns idag online och i Boden, Karlstad, Skellefteå och Stockholm med mer än 600 heltidsstuderande och många online-kurser för yrkesverksamma. Vi etablerar också utbildningar och utvecklingsprojekt internationellt, det senaste tillsammans med Universitet i Dunedin i New Zealand, där vi kommer att erbjuda spelkurser under 2021.

I Nordreisa i Norge, där vi nu har etablerat Changemaker AS som ett systerbolag, startar vi en ”Fagskola” under 2021 med fokus på spelutveckling. I Nordreisa är fokus också att vara aktiv i den regionala utvecklingen med våra upskill/reskill erbjudande som stöd till den regionala ambitionen att få fler studerande och företag att söka sig till området. Ambitionen är att på sikt utveckla en modern campus/mötesplats med kompetenshöjning i centrum. Se mer på: www.cmeducations.no

Vi är dessutom involverade i ett tio-tal europeiska samarbetsprojekt med fokus på serious games, cirkular skills, non-formal leadership etc – där vi både delar erfarenheter och utvecklar nya syner på lärande och kompetensutveckling som i sin tur påverkar våra utbildningar i Sverige. En win win win …

Vi som jobbar här

Alexandra Törmanen

Head of education Agile project manager, Agile project leader

Stockholm
alexandra@cmeducations.se

Allan Grandestedt

IT manager

Stockholm
+ 46 73 673 33 05
allan@cmeducations.se

Anders Pettersson

Senior advisor

Stockholm
anders@changemaker.nu

Andrew Allen

Education Leader QA/Game Tester, Web Development E-Commerce

Boden
+46 72 245 99 55
andrew@cmeducations.se

Anna Angser

Education coordinator - Experience Design, Agile Project Manager, Webbutveckling E-handel

Stockholm
+46 73 144 58 91
anna.angser@cmeducations.se

Anna Möller

Business developer

Stockholm
+46 708369100
anna@cmeducations.se

Catharina Boston Cronholm

Site manager Changemaker Educations

Stockholm
+46 702 172 828
catharina@cmeducations.se

Cindy Kosakowski

Head of education 2D artist

Stockholm
cindy.kosakowski@futuregames.nu

Clara Parona

Head of education Game design

Stockholm
+46 708285822
clara@futuregames.nu

Cristian Valdes

Financial manager

cristian.valdes@cmeducations.se

Dominique Lecapre

Head of education Experience designer, Chief Digital Officer

Stockholm
+46 731 44 58 98
dominique.lecapre@cmeducations.se

Emelie Fågelstedt

Senior advisor, Communicator

Stockholm
emelie@cmeducations.se

Estelle Graf

Communication manager

Stockholm
estelle.graf@cmeducations.se

Fredrik Jonsson

Creative director

Stockholm
+46 739 094 090
fredrik@cmeducations.se

Gabriel Forsén

Headteacher 3D artist

Stockholm
gabriel.forsen@futuregames.nu

Ia Öberg

Head of education Experience Designer

Karlstad
+46 72 712 10 60
ia.oberg@cmeducations.se

Ieva Bimbiryte

Webmaster

Stockholm
ieva.bimbiryte@gmail.com

Jana Heiss

Head Teacher Project Manager IT & Games

Skellefteå
+46 765454823
jana@futuregames.nu

Jenny Hellspong

Office manager

Stockholm
+46 709 740 692
jenny@cmeducations.se

Jesper Wallerborg

Head of education Immersive experience creator

Stockholm
jesper.wallerborg@cmeducations.se

Joel Fällbom

Education Coordinator - Game & UX Design

Skellefteå
joel@futuregames.nu

Juan Gauthier

Head of Game 3D Artist

Stockholm
juan@futuregames.nu

Kim Bellman

Service coordinator

Stockholm
+46 731445928
kim@cmeducations.se

Krister Cederlund

Head of Game programmer

Stockholm
+46 731 44 58 95
krister@futuregames.nu

Krister Widell

Education Leader

Stockholm
070-576 41 92
krister.widell@cmeducations.se

Lena Wennersten

Education coordinator

Stockholm
lena.wennersten@cmeducations.se

Lina Ekström Morin

Education Leader

Boden
+46 702 21 46 30
lina@cmeducations.se

Linda Jefferson

Project manager, Education coordinator 3D-Artist

Stockholm
+46 704 331 376
linda@futuregames.nu

Manne von Ahn Öberg

Education Leader

Skellefteå
+46 707 66 67 10
manne@cmeducations.se

Marcus Lindborg

Business developer

+46 763918017
marcus.lindborg@cmeducations.se

Michelle Qaisi

Education coordinator - Game Programmers, 3D Artists

Stockholm
+4673 144 59 29
michelle@futuregames.nu

Oscar Lindqvist

Head of education Webbutvecklare e-handel, Frontend developer

Stockholm
oscar.lindqvist@cmeducations.se

Oskar Pettersson

Head of education Indie game developer

Boden
oskar.petterson@cmeducations.se

Per Myrén

Head of Development, Site Manager Changemaker North

Karlstad
+46 709692452
per@cmeducations.se

Sara-Mari Eriksson

Education coordinator

Skellefteå
+46703271406
sara-mari@cmeducations.se

Staffan Olsson

Head of education Indie Game Developer

Karlstad
staffan.j.olsson@cmeducations.se

Thommy Holmström

Head of Game Design

Stockholm
Thommy@futuregames.nu

Tom Løyche

CEO

+46 70 351 34 37
tom@cmeducations.se

Wendy Sandström

IT coordinator

Stockholm
wendy@cmeducations.se

William Easton

Head of Futuregames

Stockholm
+46 721637655
william@futuregames.nu
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy