Om oss

Värdegrund

Värdegrund

Learn to change. Change to learn.

Lärande skapar förändring och förändring skapar nytt lärande. Därför är vi Changemaker´s. Att gå från tanke till handling finns i vårt DNA. Vi existerar för att vi utvecklar, skapar och förändrar. Tillsammans. Det gör vi genom ”learning by doing” och ”learning by reflection”. Vi vill aktivera alla dina tankar och sinnen i lärprocesser och projekt.

Actionability; Förmågan att gå från tanke till handling. Att våga. Att göra rätt och göra fel. Att testa och göra om. Tills det sitter. Hos oss får du gärna göra fel. Det kräver både nyfikenhet och mod att gå nya vägar och öppna nya dörrar. Det är vad Changemaker´s gör.

Win-win-win-win; Vårt bästa scenario är när vi skapar en fyrstegsraket där alla vinner; Du vinner, skolan vinner, co-creatorn vinner och samhället vinner. Vi lyckas inte alltid, men väldigt ofta. Och då skapar vi hållbar förändring och en bättre värld för många.

Co-create; Du är vår co-creator och du bjuds in i att vara med i skapande projekt och processer från starten. Kompetens och engagemang går hand i hand. Och då måste våra co-creators få möjlighet att agera och vara delaktiga. Att vara med och sätta mål. Inte bara gå mot redan färdiga mål som någon annan redan har bestämt. Ensam är ofta stark men tillsammans gör vi det ännu bättre och tar det ännu längre mot hållbar tillväxt.

Playfulness; Lekfullhet är ett av våra bärande värdeord. Skaparglädje och arbetsglädje. På egen hand och i kreativa team. Det geniala tar form i det som är fyllt av lek, glädje och konstruktiv dialog. Ett lekfullt och tillåtande klimat är grunden för vi ska må bra och våga testa våra tankar och idéer.

Learning first; Tekniker, mjukvaror, modeller, metoder, erfarenheter och tydliga processer är verktyg för vårt skapande. Kundens och användarens behov är målet för vårt skapande. Hand i hand med dina mål och behov. Vi behöver lära oss först och sedan testa och implementera på olika sätt.

 

Vår vision

”To provide each individual the competence and the context to be able to contribute to sustainable change, for itself and for the society.”

Kompetens är situationsanpassad färskvara. Med rätt kompetens i rätt sammanhang kommer du hur långt som helst. Det vill vi visa dig och ge dig nyckeln till din egen unika kompetensresa.

 

Vår mission

”To be a school that provides innovative educations that give people updated skills and tools to solve today´s and tomorrow´s challenges.”

Innovativa utbildningar kräver stor lyhördhet och ständig dialog med omvärlden. Vad behöver företagen? Hur utvecklas tekniken? Vilka trender finns? Vad måste du lära dig för att nå dina mål? Det är vår mission att ge dig rätt kunskaper och verktyg för en värld i ständig och snabb förändring.

 

Våra drivkrafter

Behovet av att skapa och utveckla är en livsviktig del av våra kärnvärden: Vi vill bygga god och hållbar business. Vi vill supporta unga på deras väg mot arbetslivet. Vi vill vara en del av företagens, ledarna och medarbetarnas livslånga lärprocesser. Vi vill vara co-creators i regional utveckling och tillväxt. Vi vill påverka, göra skillnad och medverka till en bättre värld.

”Med utbildning som tillväxtmotor erbjuder vi modeller och metoder för tillväxt och hållbar förändring. För individer, företag och regioner. Vi skapar hållbar utveckling genom att från starten planera och producera utifrån ett holistiskt perspektiv där regioner, kommuner, företag, forskning och utbildning samverkar för långsiktig hållbarhet och förändring.”

Vår skapande drivkraft gör att vi aldrig står still. Eller tar ut stora vinster. Vi återinvesterar hellre vårt överskott i utvecklingsprojekt som ger mening. För att skapa något nytt och gå från ingenting till någonting. Någonting som är bra för fler än oss själva. För att möta behoven måste vi hela tiden vara lyhörda, snabbfotade och anpassa oss efter en föränderlig omvärld och nya generationers behov och digitala beteendemönster.

Vi är en värdestyrd organisation. Med ambition att förändra världen genom lärande och co-creations.

 

Välkommen till Changemaker Educations!

Tom Loyche//CEO

"Vi vill utbilda alla människor i världen som har behov av det" - Tom Løyche, VD Changemaker Educations

Om företaget

Om företaget

Changemaker Educations identifierar arbetsmarknadens framtida behov av kompetenser och förmågor. Vi designar innovativa och effektfulla utbildningar. Vi kompetensutvecklar dagens och morgondagens ledare, medarbetare och entreprenörer. Vi ger dem verktygen att forma framtiden.

Vi har funnits i över 20 år och utbildar inom YH, folkhögskola, företag och i EU-projekt. Vi bygger vår verksamhet på ”Kaospiloternas” pedagogiska modeller och attityd.

Mer än 2000 examinerade arbetar idag inom spelutveckling, e-handel, kommunikation, Data/IT, UX, VR/AR/XR, webb och organisation/ledarskap i bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, Frankrike, Australien och Malaysia. Fler än 500 föreläsare och mentorer har under åren arbetat med os och över 500 företag är knutna till skolan genom alumner, ledningsgrupper, rekrytering och LIA. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Våra yh-utbildningar finns idag online och i Boden, Karlstad, Skellefteå och Stockholm med mer än 600 heltidsstuderande och många online-kurser för yrkesverksamma. Vi etablerar också utbildningar och utvecklingsprojekt internationellt, det senaste tillsammans med Universitet i Dunedin i New Zealand, där vi kommer att erbjuda spelkurser under 2021.

I Nordreisa i Norge, där vi nu har etablerat Changemaker AS som ett systerbolag, startar vi en ”Fagskola” under 2021 med fokus på spelutveckling. I Nordreisa är fokus också att vara aktiv i den regionala utvecklingen med våra upskill/reskill erbjudande som stöd till den regionala ambitionen att få fler studerande och företag att söka sig till området. Ambitionen är att på sikt utveckla en modern campus/mötesplats med kompetenshöjning i centrum. Se mer på: www.cmeducations.no

Vi är dessutom involverade i ett tio-tal europeiska samarbetsprojekt med fokus på serious games, cirkular skills, non-formal leadership etc – där vi både delar erfarenheter och utvecklar nya syner på lärande och kompetensutveckling som i sin tur påverkar våra utbildningar i Sverige. En win win win …

Vi som jobbar här

Ahmad Priabudiman

Head Teacher Game Artist

+46731576426
ahmad.priabudiman@futuregames.nu

Allan Grandestedt

IT Manager

+ 46 736 733 305
allan@cmeducations.se

Anders Pettersson

Senior Advisor

anders.pettersson@cmeducations.se

Andrew Allen

Education Leader QA/Game Tester, Webbutvecklare e-handel, Game Artist, Game Programmer, Game Designer

+46 722 459 955
andrew.allen@cmeducations.se

Anna Angser

Education Coordinator Experience Designer, Agile Project Manager, Webbutvecklare e-handel

+46 731 445 891
anna.angser@cmeducations.se

Catharina Boston Cronholm
(tjänstledig)

Site Manager Changemaker Educations

+46 702 172 828
catharina.cronholm@cmeducations.se

Cham Lecapre

Service Coordinator

cham.lecapre@cmeducations.se

Cindy Kosakowski

Education Coordinator

cindy.kosakowski@futuregames.nu

Clara Parona

Head of Education Game Designer

+46 708 285 822
clara.parona@futuregames.nu

Cristian Valdes

Financial Manager

cristian.valdes@cmeducations.se

Daniel Torbjörnsson

Head of School

+46 735 36 60 90
daniel.thorbjornsson@cmeducations.se

Dominique Lecapre

Head of Education Experience Designer, Chief Digital Officer

+46 731 445 898
dominique.lecapre@cmeducations.se

Emelie Fågelstedt
(tjänstledig)

Senior Advisor, Communicator

emelie.fagelstedt@cmeducations.se

Emelie Pettersson

Education Coordinator

+46 721 678 348
emelie.pettersson@futuregames.nu

Erica Stråhle
(föräldraledig)

Project Manager, Education Coordinator Immersive Experience Creator

+46 709 445 934
erica.strahle@cmeducations.se

Erik Glastra

Head Teacher Project Management

erik.glastra@cmeducations.se

Frida Smedberg

Head of Communication

frida.smedberg@cmeducations.se

Gabriel Forsén

Head Teacher Game Artist

gabriel.forsen@futuregames.nu

Ghazal Taghavi

Head of Education Game Artist

ghazal.taghavi@futuregames.nu

Ia Öberg
(föräldraledig)

Head of Education Experience Designer

ia.oberg@cmeducations.se

Ieva Bimbiryte

Education Coordinator

ieva.bimbiryte@futuregames.nu

Jenny Hellspong

Office Manager

+46 709 740 692
jenny.hellspong@cmeducations.se

Jesper Wallerborg

Head of Education Immersive Experience Creator

jesper.wallerborg@cmeducations.se

Joel Fällbom

Head Teacher Game and UX Design

joel.fallbom@futuregames.nu

Juan Gauthier

Head of Education Game Artist

+46 723 022 092
juan.gauthier@futuregames.nu

Julia Iljina

Head Teacher Game Designer

julia.iljina@cmeducations.se

Justine YH Chan

Community Manager Futuregames

justine.chan@futuregames.nu

Karin Olofsson

Education Coordinator

+46 721 631 759
karin.olofsson@cmeducations.se

Krister Cederlund

Head of Education Game Programmer

+46 731 445 895
krister.cederlund@futuregames.nu

Krister Widell

Head of Education Experience Designer, Webbutvecklare e-handel

+46 705 764 192
krister.widell@cmeducations.se

Lena Wennersten

Education Coordinator Game Designer

lena.wennersten@cmeducations.se

Lina Ekström Morin

Head of Education Arctic Hospitality Leader, Site Manager Boden

+46 702 214 630
lina.morin@cmeducations.se

Linda Jefferson

Project Manager

linda.jefferson@futuregames.nu

Linda Morén

Head of Education Experience Designer, Site Manager Karlstad

linda.moren@cmeducations.se

Michelle Qaisi

Education Coordinator Game Programmers, Game Artist

+46 731 445 929
michelle.qaisi@futuregames.nu

Miriam Skogsäng Lund

Head of Education Agile Project Manager, Agile Project Leader

miriam.lund@cmeducations.se

Oscar Lindqvist

Head of Education Webbutvecklare e-handel, Frontend Developer

+46 766 283 869
oscar.lindqvist@cmeducations.se

Oskar Pettersson

Head of Education Indie Game Developer

oskar.pettersson@cmeducations.se

Per Myrén

Head of Development

+46 709 692 452
per@cmeducations.se

Sara-Mari Eriksson

Site Manager Skellefteå, Education Coordinator

+46 703 271 406
sara-mari.eriksson@cmeducations.se

Staffan Olsson

Teacher Indie Game Developer

staffan.j.olsson@cmeducations.se

Susanna Goldkuhl Tegnevall

Education Coordinator

susanna.tegnevall@cmeducations.se

Thommy Holmström

Head of Education Game Designer

+46 735 429 954
thommy.holmstrom@futuregames.nu

Tom Løyche

CEO

+46 703 513 437
tom@cmeducations.se

Wendy Sandström

IT Coordinator

wendy.sandstrom@cmeducations.se

William Easton

Head of Futuregames, Site Manager Stockholm

+46 721 637 655
william.easton@futuregames.nu

Lediga tjänster

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer om våra lediga tjänster på karriärsidan.
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy