Våra projekt

Changemaker Educations är inblandade i en rad nationella och internationella projekt där lärande står i fokus.

Aktuella EU-projekt

Just nu medverkar Changemaker Educations i följande Erasmus+-projekt:

 

Post-Human Architect

En metod för utbildning för hållbar social innovation i decentraliserade områden. Läs mer 

WeSteam

Stärka kvinnor inom STEM genom konstnärligt tänkande. Läs mer

Beyond Zoom

Bidra till den digitala omvandlingen av yrkesutbildare. Läs mer

Scie-Citizens 2.0

Främja medborgarforskning genom kunskapsutbyte, samarbete, kapacitetsuppbyggnad och påverkansarbete. Läs mer