Scie-citizens 2.0

Främja medborgarforskning genom kunskapsutbyte, samarbete, kapacitetsuppbyggnad och påverkansarbete.
Scie-Citizens 2.0 syftar till att utveckla ett innovativt system av verktyg för lärare och medborgare. Dess uppdrag är att främja medborgarforskning genom kunskapsdelning, samarbete, kapacitetsuppbyggnad och påverkansarbete.
Sice-Citizen 2.0 kommer att uppmuntra ett brett och meningsfullt deltagande i medborgarforskning genom att främja inkluderande och samarbetsinriktade partnerskap och underlätta en gemenskap som delar praxis, kunskap och verktyg för att ge erkännande åt värdet och effekten av medborgarforskning.

Förväntade projektresultat: 

ScieCitizens 2.0 kommer att initiera en gemensam skapandeprocess för att skapa ett metodologiskt ramverk, en läroplan, leklådor, en portal och en praktikgemenskap för att integrera medborgarforskning i missgynnade samhällen genom vuxenutbildning. Processen kommer att omfatta expertgranskning och samskapande laboratorier, utbildning för multiplikatorer, evenemang och arbetsmöten.

Medverkande:

Samordnare: Comparative Research Network (DE) 

Projektspartner: 

Changemaker Educations (SE) 

School Raising (IT) 

CRCE (RO) 

Medienkompetenz Team (DE) 

 

Detaljer

Scie-Citizens 2.0 är ett Erasmus+-projekt som medfinansieras av EU. 

Start: Start: 01-09-2022 – Slut: 28-02-2025 

Projektnummer: 2022-1-DE02-KA220-ADU-000086086 

Finansiering: 250 000 EUR 

Program: Erasmus+ 

Key Action: Partnerskap för samarbete inom vuxnas lärande