Integritetspolicy

Changemaker Educations integritetspolicy, för dig som söker till en utbildning hos oss.

Vi hanterar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”).

Beroende på vilken typ av utbildning eller samarbete du har med CME hanterar vi olika kategorier av personuppgifter på olika vis och med stöd av olika rättsliga grunder. Ibland hanterar vi även det som kallas känsliga uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du söker till en YH-utbildning hanterar vi följande personuppgifter som du skickar in tillsammans med ditt CV, betyg, intyg och arbetsprov:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-mailadress
 • Telefon-nummer

Uppgifterna hanteras i samband med bedömning och – antagningsprocessen och har sitt lagliga stöd genom rättliga förpliktelser.

Under utbildningstiden på CME kommer vi skicka löpande studierelaterad information till dig samt lämna information till samverkande myndigheter, tex Myndigheten för Yrkeshögskolan, CSN, SCB.

De underleverantörer som CME samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt biträdesavtal med,  i enlighet med GDPR.

 

I samband med att du söker till en kurs eller ditt ftg köper en uppdragsutbildning hanterar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress
 • E-mailadress
 • Telefon-nummer

Under utbildningstiden på CME kommer vi skicka löpande studierelaterad information till dig.

De underleverentörer som CME samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten , tex olika IT- tjänster, finns alltid ett skriftligt biträdesavtal med,  i enlighet med GDPR.

Changemaker Educations kommer endast behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med vad som är nödvändigt utfrån utbildningsverksamhetens behov och med hänsyn taget till den rättsliga grunden.

 

I samband med att du besöker CME:s webbplats hanterar vi följande personuppgifter

 • IP-adress
 • Språkinställning
 • Geografisk placering
 • Info om hur du navigerar på vår site

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av Webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

De underleverantörer som CME samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt biträdesavtal med,  i enlighet med GDPR.

 

Vad är det rättsliga stödet för insamlingen?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det som juridiskt sett kallas rättsligt stöd.
Det rättsliga stödet kan bäst översättas som en välgrundad anledning till att personuppgifter
behandlas.

Beroende på vilken typ av utbildning vi erbjuder hämtar vi det rättsliga stödet från antingen rättslig plikt via myndigheter ( tex YH, FHSK, SCB), eller genom avtal vid privat utbildning.

Hur får jag del av den lagrade informationen, får den ändrar eller raderad?

Maila till: personuppgiftsansvarig@cmeducations.se

Personuppgiftsansvarig:

Changemakers Educations AB
Järntorget 3
413 04 Göteborg
personuppgiftsansvarig@cmeducations.se

 

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy