Post-Human Architect

A Methodology for Educating to Sustainable Social Innovation in Decentralized Areas

Om projektet

Post-Human Architect är ett Erasmus+projekt som förväntas bidra till att bygga upp och förstärka motståndskraftiga och framtidssäkra yrkesutbildningssystem i decentraliserade områden och därmed öka deras attraktionskraft för unga studerande genom att införa en innovativ metodik. baserad på behoven i små samhällen och främja hållbar social innovation i dessa områden. 

Metodiken för projektet Post-Human Architect, som bygger på små samhällens behov, kan för dem vara en möjlighet att utveckla färdigheter som de kan använda i sitt samhälle.

Changemaker Educations är samordnare för projektet som samlar projektpartners från Danmark, Island, Italien, Slovenien och Italien.

Förväntade projektresultat: 

  • PHA competences framework som gör det möjligt för elever och utbildare att bedöma sina färdigheter;  
  • En Methodology: för att tillhandahålla verktyg och övningar för att förbättra de färdigheter som identifieras i ramverket; 
  • Ett utbildningsspel: för att spela in processen för att förbättra färdigheterna; 
  • Ett certifieringssystem: för att tillhandahålla lärarna en certifiering som är nationellt och internationellt erkänd. 

 

Nyheter:

27/02/2023: Pressmeddelande om PHA competences framework

Medverkande:

Samordnare: Changemaker Educations (SE) 

Projektspartner: 

Aalborg University (DK) 

Einurd (IS) 

Farm Cultural Park (IT) 

IC-Geoss (SLO) 

Sineglossa (IT) 

 

Detaljer

Post-Human Architect är ett Erasmus+-projekt som medfinansieras av EU. 

Start: Start: 01-01-2021 – Slut: 01-01-2024 

Projektnummer: 2021-1-SE01-KA220-VET-000028193 

Finansiering: 237 025 EUR 

Program: Erasmus+ 

Key Action: Partnerskap för samarbete inom yrkesutbildningen