WeSTEAM

Empowering women in STEM through Art Thinking

Om projektet

Trots de stora ansträngningar som gjorts inom EU:s politik och projekt och inom politik och projekt på nationell och lokal nivå, är deltagandet av kvinnor i STEM fortfarande otillfredsställande. Ojämlikheten mellan könen är särskilt tydlig inom IT-sektorn, där endast 20 % av de utexaminerade och 18 % av IT-specialisterna är kvinnor. 

WeSTEAM (Science, Technology, Arts, Engineering, Math) tillvägagångssätt främjar tvärgående och övergripande färdigheter, samarbete med icke-akademiska partner och svarar på ekonomiska, miljömässiga, politiska och sociala utmaningar. 

Den kan komplettera de tekniska och vetenskapliga läroplanerna med nyckelkompetenser som kan förbättra ledarskapet och främja utvecklingen av framtida kvinnliga ledare även inom IT-sektorn. 

 

Förväntade projektresultat: 

  • Skills Framework: som gör det möjligt för eleverna att bedöma sina färdigheter i konstnärligt tänkande; 

Ladda ner här den Skills Framework (på Engelska)

  • Utbildningsmetodik: för att tillhandahålla verktyg och övningar för att förbättra de färdigheter som identifieras i ramverket; 

Laddda ner här den utbildningsmetodik (på Engelska)

  • VR-baserat utbildningsspel: för att spela in processen för att förbättra färdigheter genom virtuell verklighet;
  • WeSTEAM-certifieringen: för att ge eleverna en certifiering som är nationellt och internationellt erkänd. 

Nyheter

I början av december 2022, deltog 15 tjejer som studerar inom tekniska ämnen i en utbildning i Linz (Österriche) på Ars Electronica. Tjejerna kom från Italien, Spanien, Sverige och Österriche. Tre studerande från utbildningen Experience Designer representerade Changemaker Educations.

Under den tre dagar långa utbildningen testade de den metodik som skapats inom ramen för projektet och som bygger på samma faser som kännetecknar både den konstnärliga processen och forskningsprocessen:
– Inkubationsfasen
– Fas av fantasi
– Fas av skapande.
– Utvecklingsfasen.

 

Medverkande:

Samordnare: Luleå Tekniska Universitet (SE) 

Projektspartner:  

Ars Electronica (AT) 

Changemaker Educations (SE) 

Espronceda (SP) 

Sineglossa (IT) 

 

Detaljer

WeSTEAM är ett Erasmus+ projekt som medfinansieras av EU. 

Start: 01-01-2021 – Slut: 01-01-2024 

Projektnummer: 2021-1-SE01-KA220-HED-000032118 

Finansiering: 229 831 EUR 

Program: Erasmus+ 

Key Action: Partnerskap för samarbete inom Högskolor och Universitet