Antagningsprocessen

Här förklarar vi hur ansöknings-, urvals- och antagningsprocessen går till på Changemaker Educations

Ansökan & Behörighet

Antagningsprocessen - Så går den till

Ansökan

Längst upp i högra hörnet på varje utbildning hittar du en direktlänk till anmälan, ”Ansök nu”. Då kommer du till yh-antagning.se där du gör din ansökan. Antagningen till höstterminen är öppen från början av februari till maj.

Vilka dokument ska du skicka in?

För att din ansökan ska behandlas är det viktigt att den är komplett. För komplett ansökan ladda upp följande dokument:

 • Gymnasiebetyg/övriga betyg 
 • CV/personligt brev 
 • Arbetsintyg som styrker din behörighet 
 • Diplom/certifikat 

Detta är viktigt att tänka på när du laddar upp dokument eller skärmpdumpar för din ansökan:

 • Samtliga  dokument har en bra skärpa 
 • Betygsdokumenten är väl synliga 
 • Fullständiga namn är med och tydliga 
 • Personnummer syns tydligt 

Om du har utländska betyg

Har du utländska betyg behöver du skicka dem på översättning/bedömning hos t.ex. Universitets- och högskolerådet (UHR) innan du laddar upp dem i din ansökan. Är du inskriven på arbetsförmedlingen kan du få stöd att validera dina kunskaper.

Namnge dina dokument korrekt

Det är viktigt vid ansökan att du laddar upp rätt dokument, för att minska risken för kompletteringar eller att du blir obehörig till utbildningen. Namnge därför alla uppladdade dokument korrekt så din ansökan blir komplett; Exempel: Förnamn_Efternamn_Dokumenttyp

Ansöka genom reell kompetens

För dig som inte uppfyller dessa krav exempelvis genom att du inte erhållit en gymnasieexamen är det viktigt att känna till att motsvarande kunskaper kan förvärvas på flera andra sätt. Du kanske har studerat vidare eller arbetat med projektledning, data/it eller närliggande områden. I det fallet kan du åberopa reell kompetens vid din ansökan. Observera att du behöver kunna styrka din kompetens genom andra dokument/intyg.

20% regeln

Vi som utbildningsanordnare har också möjlighet att anta via 20% regeln, en regel där vi kan göra undantag från de formella behörighetskraven i de fall där vi bedömer att det finns annan tillräcklig erfarenhet och att den sökande kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen och vara verksam inom yrket efter examen. Vi har enbart möjlighet att tillämpa regeln på 20% av det totala antalet platser för utbildningen. Det betyder att det är hård konkurrens om dessa platser så kan du visa på behörighet på annat vis är det att rekommendera.

Behörighetstest

Du kan nu göra behörighetstester om du saknar betyg i Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1. Se alla behörighetsprov här.

Behörighetsbedömning

När du har skickat in din ansökan påbörjar vi processen med att göra en behörighetsbedömning. Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning:

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2 250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1 eller motsvarande. Motsvarande kan vara att du läst på folkhögskola eller studerat på en utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till just den utbildningen. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet. När yrkeserfarenhet är en del av behörighetskravet är det viktigt att kunna styrka din erfarenhet, genom t ex arbetsintyg

För att ett intyg ska godtas och registreras ska följande tydligt framgå:

 • Tidsperiod (start och-slutdatum)
 • Omfattning (%)
 • Arbetsuppgifter
 • Observera att ett anställningsbevis inte kan användas för att styrka yrkeserfarenhet

Eget företag

I vissa fall kan man ha förvärvat yrkeserfarenhet genom arbete i eget företag. Då är det viktigt med intyg från t ex företagarförening eller revisor. På intyget måste omfattningen av arbetet framgå.
På respektive utbildning kan du läsa om vilken behörighet som gäller på just den utbildning du vill ansöka till.

Urval

Urval

Så går urvalet till

I de fall där vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Vilka urvalsmetoder som används är olika för respektive utbildning. Urvalsmetod kan bestå av t ex. arbetsprov, skriftligt eller muntligt prov.

Det betyder att du ökar dina chanser att få en plats på utbildningen om du väljer att genomföra den urvalsmetod som erbjuds för respektive utbildning.

När du skickat in din ansökan får du ett meddelande som bekräftar att vi tagit emot din ansökan. Alla som bedöms behöriga och ansöker under den ordinarie ansökningsperioden kommer att bjudas in till urvalsprovet.

Provet mäter dina kunskaper och erfarenheter. När provet är bedömt rangordnas alla sökanden efter en poängskala som avgör vilka som kommer att erbjudas en plats på utbildningen.

Därefter fattar ledningsgruppen beslut om vilka som ska antas till utbildningen. Du får svar gällande din ansökan senast i slutet på juni.

Du kan bli antagen eller reserv om du är behörig.

Antagning

Antagning

Antagning och reservplatser

Antagningsbesked för höstterminen skickas ut i slutet av juni.

Du kommer få följande besked via email och ditt konto på YH-antagning:

Antagen betyder att du blir erbjuden en plats. De som blir antagna är de som har samlat ihop flest meritpoäng i urvalet.

Reserv innebär att du har stor chans att få en plats på utbildningen om någon av de antagna tackar nej till erbjuden plats. 

Du kan följa ditt reservnummer på yh-antagning.se. Observera att du har möjlighet att komma in på önskad utbildning, även efter utbildningsstart.

Ej behörig innebär att du inte är behörig till utbildningen. Om du inte är behörig får du alltid meddelande om det via yh-antagning.se så fort vi har behandlat din ansökan.

Viktigt att du håller dig uppdaterad under hela våren så du inte missar något!

Om du har erbjudits en plats på utbildningen måste du tacka ja inom sju (7) dagar från det att du fått beskedet. Observera att din plats kommer erbjudas annan sökande om du inte svarar inom svarstiden. 

Du kan läsa mer om behörighet och antagning här: Ansökan och antagning – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Har du frågor eller funderingar, tveka inte ta kontakt med oss på:info@cmeducations.se

När du blivit antagen

När du blivit antagen

Om skolan, studiestart och CSN

Inför studieperioden

I det här avsnittet kommer vi beröra det du behöver veta inför studieperioden hos oss på Changemaker Educations.

⦁ Studiestart
⦁ CSN

Studiestart

När du tackat ja till en utbildning kommer du få ett mail med ett välkomstbrev från din utbildningsledare via YH-antagning. Det innehåller information om din utbildning samt om upprop och första introduktionen.

Ca 2–4 veckor innan terminsstart kommer du får ett uppstartsbrev med aktuell information kring uppstart/upprop och 1 vecka innan start kommer du få inloggningsuppgifter till ditt skol-konto och vår IT-handbok.
Det är viktigt att du då loggar in i systemen innan terminen startar.

Upprop

Det är viktigt att du närvarar vid uppropet, för att kunna säkra din plats på utbildningen, tider för upprop står i uppstartsbrevet. Att du deltar ligger också till grund för rapportering till CSN, som görs efter terminsstart. Alla som närvarar vid uppropet kommer rapporteras till CSN Digitalt.

CSN

En vanlig fråga vi svarar på inför studiestart är kring CSN. Här svarar vi på en del av frågorna kring hur ni gör för att ansöka om studiemedel.
⦁ Ansök på csn.se
⦁ Ange terminstider och poäng (som ni fått i uppstartsbrevet)
⦁ CSN kommer be dig lämna studieförsäkran. Detta görs elektroniskt med ett knapptryck under ”mina sidor” på csn.se

Varje utbildning har olika studieperioder, YH-poäng så viktigt att du säkerställer att du anger rätt tider/poäng för din utbildning.

När kan jag ansöka om CSN?

Du kan ansöka om studiemedel när du har fått plats på en utbildning, men du kommer inte att få någon utbetalning förrän du lämnat studieförsäkran. Vi rapporterar digitalt till CSN att du påbörjat din studieperiod.

Vad menas med studieförsäkran?

Studieförsäkran innebär att du lovar och intygar för CSN att du studerar. Detta görs vanligtvis under ”mina sidor” på csn.se.
Då behövs oftast inga skriftliga intyg, signaturer eller stämplar. Du trycker helt enkelt bara på en knapp. I särskilda fall kan CSN be dig lämna studieförsäkran på ett annat sätt, exempelvis genom att fylla i en blankett. Då kommer CSN ge dig instruktioner kring hur du ska göra. Studieförsäkran kan du skicka till CSN tidigast 7 dagar innan utbildningen startar.

Mer info om hur du söker studiemedel och lämnar studieförsäkran:

Studiemedel

Studieförsäkran

CSN – Studiemedel för studier i Sverige – YouTube

Hur många poäng är det per studieperiod? 

Läser du en heltidsutbildning så är varje vecka är värd 5 YH-poäng. Är din utbildning på halvtid är det 2,5 YH-poäng/vecka.  

Pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsvariation

Om du har en funktions variation, kan du få så kallat särskilt pedagogiskt stöd.  Vi på Changemaker Education vill ge alla förutsättning att genomföra studier hos oss. 

När du blivit antagen 

Ta kontakt med utbildningskoordinator/utbildningsledare för den utbildning som du blivit antagen till om du vet att du kommer behöva särskilt pedagogiskt stöd.  

Informera om ditt behov av stöd 

För att kunna ge dig rätt förutsättning behöver du berätta vilka svårigheter du har, då vi tillsammans kan se över vilka stödinsatser du är i behov av för att klara av studierna.  

Stödinsatser följs upp för att se att det ni kommit fram till, har varit till hjälp för dig och gett avsedd effekt. Stödinsatserna ska vara nödvändiga, rimliga för att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande och stödja dig att på sikt bli mer självständig i dina studier 

Utbildningar hos oss kräver en viss självständighet i studierna. Du kan därför inte få alltför omfattande stödinsatser. 

Du kommer också behöva ett intyg till skolan som bekräftar den funktionsvariation som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar. 

Om ditt behov av stöd beror på en konstaterad varaktig funktionsvariation kan skolan ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser.  

När kan du inte få pedagogiskt stöd? 

Du kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller sjukfrånvaro. Att det var länge sedan du studerade är inte heller ett skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd. 

För mer information kring pedagogiskt stöd

Studiemedel för högre takt än du studerar – för digmed en funktionsnedsättning – CSN 

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet – Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se) 

Behörighetsprov 

Behörighetsprov 

Vi kan nu erbjuda behörighetsprov, detta om du saknar behörighet i något särskilt ämne, så kan du styrka din kompetens genom ett skriftligt prov.

Vem kan göra ett behörighetstest?
Du som kanske saknar betyg i ett visst ämne, men har tidigare kunskaper och tror dig kunna det som krävs för att klara ett prov. Då kan du skriva ett behörighetsprov. Klarar du provet blir du behörig i ämnet.

Behörighetsprov
För att anmäla dig till behörighetstesterna, klicka på respektive ämneslänk.

Engelska 6, anmäl dig här

Matematik 2, anmäl dig här » (självstudier med studiehänvisning)
Självstudiematerial hittar du här

Programmering 1, anmäl dig här

Svenska 2, anmäl dig här

Avgift
Provet kostar 400 kr. Vid genomförd betalning har du bekräftat din plats på provet. Efter godkänt prov får du ett intyg som styrker detta.

Efter anmälan
Inom 24 timmar efter anmälan får du ett aktiveringsmail med inloggningsuppgifter till en studentportal.
Det är viktigt att du genomför provet innan angivet slutdatum och klockslag, innan dess kan du genomföra provet när det passar dig.

Om du inte har mottagit aktiveringsmailet inom 24 timmar ska du först och främst titta i skräpposten.

Provet
Sker digitalt på distans. Du har 60 minuter på dig att genomföra provet med undantag för matematik 2/B där du har 2 timmar på dig.

Om du får underkänt och vill skriva provet igen så måste du betala/anmäla dig på nytt.

Intyg
Om du får godkänt på ditt behörighetsprov, så kommer ditt intyg att levereras via mail.
Intyget kan användas för Changemaker Educations utbildningar. Kom ihåg att ladda upp det i din ansökan på yh-antagning.se

Lycka till!