Josefine Westman, tidigare Arctic Hospitality Leader-studerande: “Jag älskar alla fina möten!”