Så kan agilt ledarskap hjälpa oss navigera det nya normala