Stockholm

Agile Project Manager

Om Utbildningen

Branschen behöver agila projektledare!

Agile och SCRUM kombinerar ditt ledarskap och teamets framgång med moderna processer och metoder. Med korta avstämningar coachar du teamet. Ditt ledarskap anpassas till att hantera målstyrning, utveckling och förändring!

Agila metoder och ledarskap

Agile Project Manager ger dig en gedigen kompetensbas inom agila metoder och plandriven projektledning. Du lär dig att planera och leda projekt och processer med kundens mål som ledstjärna. Du får lära dig hur team fungerar samt vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer. Mer specifikt lär du dig agila processer och metoder, plandriven projektledning, personligt och situationsanpassat ledarskap, förändringsledning, teambuilding och workshopledning, gruppdynamik, digital facilitering, affärsmannaskap och affärsutveckling, product management och releasehantering, kravanalys, konflikthantering och mycket mer.

LIA hos ledande branschföretag

Som en del av utbildningen gör du praktik – LiA (Lärande i arbete). Den utgör 25% av utbildningen. LiAn fördjupar ditt lärande och du får värdefulla arbetserfarenheter. Vi samarbetar med en rad företag, exempelvis; Spotify, Agiltec, Nox Consulting, Arbetsförmedlingen, Know IT, Avega Group, SSAB m fl.

(Till företag: söker ni en praktikant som kan agilt ledarskap till hösten? Kontakta Miriam Skogsäng Lund för att veta mer: Miriam.lund@cmeducations.se)

Stark efterfrågan på agil kompetens

Agilt ledarskap efterfrågas starkt. Sverige behöver minst 4600 ledare med agil kompetens på fyra års sikt (rapporten ”IT-kompetensbristen). Vår utbildning ”Agile Project Manager” möter arbetslivets rekryteringsbehov och ger den kompetensprofil du behöver för att utvecklas i en spännande, dynamisk ledarroll. Våra föreläsare är några av branschens mest kunniga inom agil metodik, SCRUM, affärsutveckling, ledarskap och projektmodeller. Dessutom får du chansen att ta en certifiering i SAFe Agilist sista terminen på utbildningen!

Utbildningsplan

Affärsmannaskap
15YHP / 3v
Agila processer och projektmetoder
20YHP / 4v
Branschkunskap - översikt och utveckling
10YHP / 2v
Certifiering
10YHP / 2v
Distribuerad utveckling och självorganiserande teams
20YHP / 4v
Examensarbete
10YHP / 2v
Förändringsledning
10YHP / 2v
Kommunikation
10YHP / 2v
Kravhantering och accelererade förstudier
25YHP / 5v
Ledarskap, gruppdynamik och coaching
15YHP / 3v
LIA
75YHP / 15v
Plandriven projektmetodik och kravhantering
10YHP / 2v
Praktiskt projektutförande
20YHP / 4v
Product management
10YHP / 2v
Releaseplanering
10YHP / 2v
Teamkunskap och processledning
10YHP / 2v
Workshopledning, modellering och visualisering
10YHP / 2v
Digitalt ledarskap och digital facilitering
10YHP / 2v

Terminstider

De flesta terminer är olika långa och det är viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

APM20
HT20: 14 september – 25 december, 75 YHP
VT21: 4 januari – 25 juni, 125 YHP
HT21: 9 augusti – 24 december, 100 YHP
APM21
HT21: 13 september – 24 december, 75 YHP
VT22: 10 januari – 1 juli, 125 YHP
HT22: 8 augusti – 23 december, 100 YH

Hur ansöker du

Hur ansöker du?

Ansökan är normalt öppen perioden feb-maj, men kan förlängas om det finns platser kvar. Du klickar på knappen ”ansök nu” på hemsidan. Då slussas du vidare till vårt antagningssystem. Här fyller du i alla uppgifter och laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett, exempelvis gymnasiebetyg, arbetsintyg, CV och urvalsprov. Därefter får du en bekräftelse från oss.  

LADDA NER  SKRIFTLIGT PROV HÄR!

 

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser (fn 35 platser) inträder ett urval där ditt urvalsprov poängbedöms. De sökande med högst poäng erbjuds plats på utbildningen och övriga behöriga sökande blir reserver. Du får normalt ett antagningsbesked eller reservplastbesked via mejl innan midsommar. Du behöver tacka ja inom fem arbetsdagar för att behålla din plats 

 

Behörighet och 20%-regeln

Du som har en gymnasieexamen med en6 och sv2, samt minst ett (1) års relaterad yrkeserfarenhet inom projektledning och/eller data/IT är välkommen att ansöka. Exempel på områden som når kraven på yrkeserfarenhet är: IT- utveckling, programmering, projektledning och eller arbete i agila projektteam, affärsutveckling, marknadsföring, försäkring, kundservice, organisationsplanering eller motsvarande. 

 

OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller arbetat med engelska som koncernspråk eller med ledarskap och team. Du kan också ansökan enligt 20%-regeln om du ej har en gymnasieexamen. Ring eller mejla så berättar vi mer.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

Agile Project Manager

Agile Project Leader

Agile Coach

Scrum Master

Process Leader

Team Lead

Technical Project Leader

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

 

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppen för Agile Project Manager består idag bl.a. av:

Carina Höyheim, Metier

Charlotta Rydholm, Tobegin

David Leander, Nox Consulting

Gunilla Sunnros, Masterplan

Hanna-Karin Grensman, Grensman & Grensman

Helena Walin, Arbetsförmedlingen

Janette Jealmo, Agiltec AB

Ludvig Myrenberg, Franska skolan/lärarbyrån

Miriam Skogsäng Lund, Changemaker Educations

Ruud de Sera, Rephrase Communication AB

Vendela Hauta-Aho, One Agency Sweden AB

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Miriam Skogsäng Lund

Head of Education Agile Project Manager, Agile Project Leader

miriam.lund@cmeducations.se

Liknande utbildningar

Ansök nu

Klicka på knappen nedan för att lämna en intresseanmälan. Vi hör av oss så fort vi kan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Integritetspolicy