Stockholm

Agile Project Manager

Om Utbildningen

Flexibelt och modernt ledarskap med agila metoder

Vill du lära dig mer om agil projektledning och ta nästa steg i ditt ledarskap? Näringslivet behöver ledare som vill växla upp till nästa nivå. Med vår agil projektledare utbildning kommer du att växa i ditt ledarskap, och du får verktygen för att hantera utveckling, förändring och affärsmässighet!

Utbilda dig inom Agil Projektledning

Utbildningen ger dig en gedigen kompetensbas inom agila metoder och plandriven projektledning. Du lär dig att leda projekt, team och utveckling. Du kommer även att kunna facilitera workshops, både digitalt och fysiskt. Du blir den som driver processerna på din framtida arbetsplats! Under utbildningens gång arbetar du löpande i team med relevanta case, där utbildningsdeltagarna turas om att leda teamet. Många av våra studerande har tidigare erfarenhet från arbetslivet – ofta i ledande roller – och tar med sig dessa erfarenheter i ryggsäcken för att utvecklas i sitt ledarskap.

Utbildningen Agile Project Manager riktar sig till dig som:

 • Vill arbeta med agil projektledning, något som främst används inom IT där rollen växer sig allt större
 • Vill arbeta framför allt med kundkontakt eller nära cheferna för att förbättra processerna inom projektgrupper
 • Vill ansvara för att utvärdera processer och uppdatera arbetsprocesserna utifrån projekt och behov

 

Stark efterfrågan på ny kompetens

Efterfrågan på flexibelt och modernt ledarskap på en föränderlig arbetsmarknad växer ständigt. Bara inom IT & Telekom räknar man med att under de närmaste åren behöva anställa minst 70 000 personer (enligt IT & Telekom-företagens rapport ”IT-kompetensbristen”), där projektledning blir en av de mest efterfrågade kompetenserna.  Den här utbildningen möter arbetslivets rekryteringsbehov och ger den kompetensprofil du behöver för att utvecklas i en spännande och dynamisk ledarroll. Våra föreläsare är några av sina branschers mest kunniga inom agil metodik, SCRUM, affärsutveckling, ledarskap och projektmodeller.

Yrkesrollen

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

 • Agile Project Manager
 • Agile Project Leader
 • Agile Coach
 • Scrum Master
 • Process Leader
 • Team Lead
 • QA Tester

LIA hos ledande företag

Som en del av utbildningen gör du praktik – LIA (Lärande i arbete). Praktiken är på tre månader och utgör 25 procent av utbildningen. LIA:n fördjupar ditt lärande och du får värdefulla arbetserfarenheter.

(Till företag: söker ni en praktikant som kan agilt ledarskap till hösten? Kontakta Miriam Skogsäng Lund för att veta mer: miriam.lund@cmeducations.se)

Utbildningsplan

Affärsmannaskap och Affärsutveckling
15YHP / 3v
Agila processer och projektmetoder
20YHP / 4v
Certifiering
10YHP / 2v
Digitalt ledarskap och digital facilitering
10YHP / 2v
Distribuerad utveckling och självorganiserande teams
20YHP / 4v
Examensarbete
15YHP / 3v
Förändringsledning
20YHP / 4v
Kravanalys
25YHP / 5v
Ledarskap, gruppdynamik och coaching
15YHP / 3v
LIA
75YHP / 15v
Plandriven projektledning
15YHP / 3v
Praktiskt projektutförande
20YHP / 4v
Product management
10YHP / 2v
Releaseplanering
10YHP / 2v
Teamkunskap och processledning
10YHP / 2v
Workshopledning, modellering och visualisering
10YHP / 2v

Behörighet

Behörighet och reell kompetens

Du är välkommen att söka om du har en gymnasieexamen med:

 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Samt minst ett (1) års relaterad yrkeserfarenhet inom projektledning och/eller data/IT

eller motsvarande.

Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller förvärvat motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet. Då finns det möjlighet att du kan söka på reell kompetens. Viktigt är att du då måste styrka hur du förvärvat motsvarande kunskaper.

Vad räknas till ”ett års relaterad yrkeserfarenhet”?

Gällande den 1-åriga relaterad yrkeserfarenheten så kan du antingen redan i din yrkesroll ha haft en position där du lett människor i ditt dagliga arbete och nu vill lära dig mer om de agila metoderna. Eller så har du redan kunskap om IT, och metoderna till viss del, men vill lära dig mer kring ledarskap.

Exempel på områden och titlar som når kraven på yrkeserfarenhet är:

 • Projektledare, produktansvarig, projektkoordinator
 • Gruppledare, teamlead, personalansvarig, ledare/chef, platsansvarig, konsultansvarig
 • IT-utvecklare, systemadministratör, IT-tekniker, IT-koordinator
 • Verksamhetsutveckling, affärsutveckling, digitalisering, förändringsledning
 • Marknadskoordinator, marknadsanalytiker, UX-designer, Customer Success

Vänligen notera att ovanstående endast är exempel, har du motsvarande erfarenhet som du tror är relevant för utbildningen är du välkommen med din ansökan för bedömning.

Vill du veta mer om behörighet?

Du kan läsa mer om behörighet här.

Har du inte betyg i Svenska, Engelska eller Matematik kan du erbjudas göra behörighetsprov, läs mer här.

Terminstider

Vi ger dig mer information kring terminstider när du blir antagen till utbildningen.

Du behöver bland annat ange terminstider om och när du vill ansöka om studiemedel. Det är då viktigt att du rapporterar rätt tidsperiod och rätt YH-poäng till CSN. Varje studievecka motsvarar fem (5) yh-poäng, dvs varje dag motsvarar en (1) yh-poäng, förutsatt att du löpande klarar dina kurser med godkända resultat.

Hur ansöker du

Hur ansöker du?

Du ansöker via vårt antagningssystem ”yh-antagning”. Där fyller du i de uppgifter som efterfrågas, samt laddar upp de dokument som behövs för att din ansökan ska var komplett. Det kan exempelvis röra sig om gymnasiebetyg, arbetsintyg och CV. Därefter får du en bekräftelse via YH-antagning att vi tagit emot din ansökan.

Ansökan är normalt öppen perioden feb-maj, men kan komma att förlängas om det finns platser kvar.

 

Urval

Om vi får fler ansökningar än vi har platser inträder ett urval där ditt urvalsprov poängbedöms. Alla som bedöms behöriga kommer bjudas in och ges möjlighet att göra ett skriftligt urvalsprov, när antagningen stängs i maj.

Vill du veta mer om antagningsprocessen, läs mer här.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

Lön

När det gäller lön och karriär rekommenderar vi dig att hålla koll på Lönebarometern

Efterfrågan

YH-utbildningar leder till jobb, enligt statistiken får 9 av 10 anställning efter examen. Din kompetensprofil och nya arbetsroll är eftertraktad på arbetsmarknaden. Changemaker Educations mäter varje år hur många som fått anställning sex (6) månader efter examen och rapporterar resultatet till MYH.

 

Ledningsgrupp

Din utbildning har en ledningsgrupp som säkerställer kvalitet, samt fattar beslut om antagning och examinering. Ledningsgruppen träffas två gånger per termin. En eller flera studerande ingår i ledningsgruppen och representerar alla som går på utbildningen.

Ledningsgruppen består av representanter från näringslivet, skolledningen, allmänna skolväsendet, universitet/högskolan, branschorganisationerna och de studerande. En av ledningsgruppens uppgifter är att säkra att utbildningen omfattar den kompetens och de kunskapsområden som motsvarar arbetsmarknadens behov.

Ledningsgruppen för Agile Project Manager består idag bl.a. av:

Anna von Walzel, Avaus

Carina Höyheim, Metier (ordförande)

David Leander, Nox Consulting

Elis Örjes, SSAB

Helena Walin, HWCC

Ludvig Myrenberg, Franska skolan/lärarbyrån

Miriam Skogsäng Lund, Changemaker Educations

Vadim Feldman, Sensemake AB

Linda Grundberg, Folksam

Nina Amjadi, Familjen

Valentino Padjand, ATG

Daniel Tollstorp, Knowit

 

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Miriam Skogsäng Lund

Head of Education
Agile Project Manager, Experience Designer

miriam.lund@cmeducations.se

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!