Ingen utbildningsstart under 2024

Online

Foodmaker

Om Utbildningen

Från produkt till kund - bli entreprenör inom mathantverk!

En ökad efterfrågan på närproducerat, mer medvetna livsmedelskonsumenter och matturism som trend - intresset för mat och lokala producenter har nog aldrig varit så stort som nu! Lär dig hur du jobbar entreprenöriellt och uppnår lönsamhet inom småskaligt mathantverk och livsmedelsproduktion med studier på distans.

Utbildningen Foodmaker riktar sig till dig som;

 • Vill ha verktygen att själv starta upp och driva en småskalig och hantverksmässig verksamhet inom livsmedelsindustrin, eller;
 • Vill utveckla din redan existerande verksamhet inom den småskaliga livsmedelsindustrin, eller;
 • Redan arbetar, eller vill arbeta på ett etablerat företag inom livsmedelsindustrin eller liknande och vill hjälpa dem att växa på ett medvetet och hållbart sätt.

Om yrkesrollen och utbildningen – Foodmaker/ Småskalig matentreprenör

​​Som småskalig matentreprenör tar du fram tjänster, produkter och koncept inom bageri, charkuteri, mejeri eller bär-, frukt- och grönsaksförädling. Den här utbildningen hjälper dig att plocka fram matentreprenören i dig genom att ge dig verktyg för affärsmässighet där hållbarhet står i fokus.  Utbildningen hjälper dig att tänka “utanför boxen” och kan ge dig nya idéer för att komma ut med din produkt – i samverkan med andra lär du dig skapa nya affärsmodeller och utveckla projekt inom småskalig livsmedelsförädling.

I utbildningen ligger fokus på produkternas väg från köket till slutkunden. Produkterna går att spåra till sitt ursprung och vägen från jord till bord är ofta kort.

Flera rapporter pekar på att dagens livsmedelskonsumenter blir alltmer medvetna om vad de köper och varför. Ursprung, innehåll och relationen till producenter blir alltmer avgörande vid matinköp. Förtroendet för den storskaliga livsmedelsindustrin har minskat i takt med att flertalet skandaler och matfusk uppdagats. Nu är det i stället det småskaliga och hantverksmässiga som konsumenten upplever vara den ”riktiga” och ”äkta” maten. Efterfrågan på den svenska maten blir allt större och det är en utmaning för svensk livsmedelsindustri att tillgodose det. I utbildningen lär du dig bland annat hur du kommunicerar din eller dina tjänsters och produkters unika värden gentemot kunden.

Studera till Foodmaker på distans – med fysiska träffar i Boden

Foodmaker – matentreprenör är en distansutbildning vilket innebär att du kan studera från var du vill, så länge du har en stabil internetuppkoppling. Möjlighet finns också att sitta och studera delvis på våra skolor i Boden, Stockholm, Karlstad, Skellefteå och Göteborg (hos vår partner Urban Food Space i Gamlestans Fabriker). I Boden och Göteborg ges utrymme för mer fysiska experiment och tester då vi har tillgång till livsmedelsproduktionslokaler/kök.

Under utbildningen anordnas även ett fåtal obligatoriska fysiska träffar på plats på Boden Business Park i Boden. De fysiska träffarna planeras i samråd med klassen i samband med uppstart av utbildningen. För den med bas i Göteborg med omnejd kommer eventuellt även frivilliga fysiska träffar med experiment anordnas hos Urban Food Space i Göteborg.

Karriärmöjligheter som Foodmaker

Efter avslutad utbildning kan du jobba som mathantverkare, småskalig livsmedelsförädlare, restauratör, affärsutvecklare, anställd inom restaurang och matturism eller anställd inom mathantverk och livsmedelsförädling.

Företag inom livsmedel och turism som står bakom utbildningen inkluderar Polarbröd, Bodens Kommun, J.Petterssons Chark i Boden, Bondgården Bälinge, Quality Hotel Bodensia, Järnspisens Matbod, Elite Hotel Mimer, Umeå, Arjeplog hotell Silverhatten AB – Silver Resort, Tegelbrukets hantverksmejeri, Treehotel och Utblick-Huuva Hideaway.

 

Kompetenser du får under utbildningen

 • Driva eget företag eller arbeta för annat företag med utvidgade kunskaper och kompetenser som medför utökat ansvar.
 • Hantverksskicklig förädling av lokala råvaror och naturliga processer som utmynnar i försäljning av färdig tjänst, koncept eller produkt
 • Paketera och skapa nya och unika koncept med grund i den lokala samt regionala mathantverkskulturen.
 • Utveckla ett företag inom mathantverk med hänsyn till lönsamhet, innovation och hållbarhet
 • Grundläggande kunskaper inom företagsformer, bokföring, skattelagstiftning och affärssystem.
 • Kunskaper inom livsmedelssäkerhet och lagstiftning för att bedriva en säker verksamhet.
 • Veta hur man väljer ut sorter och arter utifrån kvalitet, förädlings- och försäljningsegenskaper
 • Använda digitala plattformar för produktion, marknadsföring, försäljning samt logistik
 • Utökad kompetens inom digitalisering för effektivisering samt kundnytta inom verksamheter.
 • Anpassa hantverksmässiga beredningsmetoder med sensorisk och hållbarhet i fokus.

Var med och utveckla svensk livsmedelsindustri!

För att kunna utveckla den svenska livsmedelsindustrin och möta den ökade efterfrågan på närproducerad mat måste branschen kunna anställa rätt kompetens vid en rekrytering. Idag uppger åtta av tio företag att de har svårt att hitta nya medarbetare och enligt den studien ”Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018” som LRF gjort tillsammans med livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen behövs 59 000 nya medarbetare inom livsmedelsproduktionen inom fem år i Sverige.

 

Norrbottens Livsmedelsstrategi

Att öka självförsörjningsgraden av livsmedel är en högst aktuell fråga som nu arbetas med över hela landet. I Norrbotten var vi tidigt ute och sjösatte Nära mat, Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020. Arbetet har följts med stor entusiasm både i länet och nationellt där Nära mat vid flera tillfällen lyfts fram som ett föregångsexempel. 

Norrbottens län är Sveriges nordligaste och till ytan största län. Av landets totala renskötsel bedrivs till exempel mer än 60 procent i Norrbotten och av landets totala havsfiske landar omkring 10 procent av fiskvärdet längs med Norrbottenskusten.

Att vi producerar vår egen mat och energi i Norrbotten är ett sätt att stimulera en cirkulär ekonomi, där vi tar vara på de grundläggande resurserna som finns här.

 

En utbildning i nära samarbete med branschen!

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med livsmedelsbranschen. Vi engagerar lärare, föreläsare och andra kompetenser direkt från branschen och inte minst väsentligt en ledningsgrupp med branschexpertis. Genom LiA (lärande i arbete) kan vi erbjuda en utbildning med färsk yrkeskompetens, tillsammans med fördjupad praktisk kompetens och förståelse för yrket som småskalig matentreprenör.

Som en viktig del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete) ungefär var åttonde vecka under utbildningen. På så sätt bygger du nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare eller kundgrupper redan under studietiden. Under LIA:n kan du även välja att tillämpa och testa i din egen verksamhet under utbildningens gång.

Utbildningsplan

Affärsmetodik - företagsekonomi
20YHP / 8v
Arbetsledning i mathantverksföretag
25YHP / 10v
Digital teknik - marknadsföring, logistik och produktion
20YHP / 8v
Examensarbete
10YHP / 4v
Förädling, råvarukunskap och produktkvalitet
20YHP / 8v
LIA - Vald mathantverksbransch, tema affärsmetodik
20YHP / 8v
LIA - Vald mathantverksbransch, tema digital teknik
20YHP / 8v
LIA - Vald mathantverksbransch, tema förädling och råvaror
20YHP / 8v
LIA - Vald mathantverksbransch, tema livsmedelssäkerhet
20YHP / 8v
LIA - Vald mathantverksbransch, tema utveckling
10YHP / 4v
Livsmedelssäkerhet och lagstiftning
20YHP / 8v
Produkt- och tjänsteutveckling och innovationsarbete
20YHP / 8v

Behörighet

Behörighet och reell kompetens

Du som har en gymnasieexamen samt 1 års relaterad yrkeserfarenhet. Med relaterad yrkeserfarenhet menas arbete med livsmedelsproduktion eller att närliggande områden.

Du kan läsa mer om behörighet här.

Har du inte betyg i Svenska, Engelska eller Matematik erbjudas göra behörighetsprov, läs mer här.

 

OBS! Motsvarande kunskaper kan fås på många olika sätt, du kanske har studerat vidare eller förvärvat motsvarande kunskaper via yrkeserfarenhet. Då finns det möjlighet att du kan söka på reell kompetens. Viktigt är att du då måste styrka hur du förvärvat motsvarande kunskaper.

Hur ansöker du

Välkommen att besöka vår sida om antagningsprocessen.

Där du hittar all information du behöver om ansökan:

 

Gå till antagning »

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad. Du kontaktar själv CSN med förfrågan om studiemedel. Gå in på www.csn.se.

Så snart du har fått ditt antagningsbesked kan du ansöka om studiemedel från CSN. Behöver du intyg från skolan så kontaktar du din utbildningsledare. Skolan rapporterar löpande till CSN att du fullföljer dina studier. Du får dina YH-poäng löpande efter godkända kurser och är därigenom berättigad till fortsatt studiestöd. Om du inte fullföljer dina studier behöver du omgående meddela detta till CSN. Avtalet mellan dig och CSN är inget som skolan ansvarar för, men vi hjälper dig gärna när du behöver intyg eller har frågor. Kontakta din utbildningsledare.

Karriär

Efter avslutad utbildning kan du jobba som mathantverkare, småskalig livsmedelsförädlare, restauratör, affärsutvecklare, anställd inom restaurang och matturism eller anställd inom mathantverk och livsmedelsförädling.

Under utbildningen får du redskapen att själv starta upp en småskalig verksamhet inom livsmedelsindustrin, och tid att lägga på att utveckla ditt koncept och ditt företagande. Utbildningen ger även dig som redan driver en verksamhet inom livsmedelsindustrin möjlighet att utveckla eller skala upp din affär och ditt koncept, och projekten under studierna kan kopplas direkt till att utveckla din egen verksamhet. Utbildningen riktar sig även till dig som är eller vill bli anställd inom livsmedelsföretag, restaurang eller sektorn för matturism, och som vill ta större ansvar inom en befintlig roll eller hjälpa till att hitta nya möjligheter eller utveckla arbetet med mathantverk och småskalig livsmedelsförädling.

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Utbildningsledaren ansvarar för planering och genomförande av din utbildning. Utbildningsledaren är också din närmaste kontaktperson på skolan.

Frida Kraus

Acting Site Manager Boden/Skellefteå
Head of Education Arctic Hospitality Leader & Foodmaker

frida.kraus@cmeducations.se

Liknande utbildningar

Vad kul att du är intresserad av denna utbildning

Ansökan är tyvärr stängd.
Däremot kan du lämna en intresseanmälan så hör vi av oss till dig när vi öppnar våra utbildningar för ansökan.