Löpande

Online

En ledares bästa affär – bemästra förändring

Om Utbildningen

En ledares bästa affär - bemästra förändring

Få perspektiv och verktyg för att bli en faciliterande och nytänkande ledare i en värld i ständig förändring. Förinspelat material och exklusiva intervjusamtal varvas med konkreta reflektionsuppgifter och personlig handledning på veckobasis.

Omvärlden visar i allt snabbare takt att en ledare behöver kunna bemästra förändring, samt plocka in och se nya perspektiv och företeelser som en styrka. En ledare som kan ses som en av de främsta, är en ledare som demokratiserar framgång, som utmanar chefskapet och som har en förmåga att utmana arbetsplatsens roll.

Kursen ’En ledares bästa affär – bemästra förändring’ riktar ljuset mot en ledares förmåga att kunna facilitera förändring. Ta nästa steg i ditt ledarskap och lär dig att självständigt genomföra förändring med hjälp av olika perspektiv för att slutligen förädla både arbetsplatsen och affären.

Kursen är framtagen och handleds av Charlotta Rydholm, en av Sveriges främsta facilitatorer med bakgrund i reklam- och kommunikations­branschen samt tidigare utbildningschef på Berghs SoC. Kursdeltagare får veckovis tid för personlig handledning och samtal individuellt eller i mindre grupp tillsammans med Charlotta.

Tillsammans utforskar vi varför förändringsförmåga är viktig för ledarens och företagets själ, varför inkluderingsvilja är viktig för samhället och varför förmågan att vara vänlig är avgörande för mänskligheten.

 

Till vem riktar sig kursen?

​​Kursen riktar sig till dig som redan har en ledande roll och vill ta nästa steg i din karriär.

Du vill ha konkreta verktyg för att hantera förändring och bli en faciliterande ledare som skapar framåtrörelse.

Du vill utveckla förmågan att göra komplexa utmaningar hanterbara och kunna fånga en hel grupps perspektiv för att nå nya höjder i ditt ledarskap.

 

Vad innebär det att vara en ledare idag?

Det finns oändligt många sätt att vara ledare på. Böcker berättar för oss hur vi bör vara, rapporter visar vilka ledarskapsstilar som fungerar och vilka som ska undvikas, poddar samtalar om nya rön. Den här kursen har summerat externa och interna perspektiv och erfarenheter för att ge deltagaren tydliga riktlinjer kring vad som fungerar och förväntas av en ledare idag:

  • En ledare väljer att utmana sig själv tack vare sina medarbetare.
  • En ledare vill skapa en plats som engagerar, har utrymme för tillit och perspektiv.
  • En ledare behöver låta sig bli vald om och om igen.

Kursen är utformad för att ge kunskap på ett annat sätt än det stringenta ”läs-kom ihåg-leverera”. Den uppmuntrar istället till att göra egna reflektioner kring sex områden som en ledare behöver både förstå och navigera i.

 

Kursens innehåll och upplägg:

Kursen består av förinspelade lektioner och exklusiva intervjusamtal med utvalda kunskapsdelare som deltagare kan ta sig igenom i egen takt. Till varje kursmoment hör även uppgifter som ska utföras individuellt, och som sedan följs upp med reflekterande samtal med kursledare Charlotta Rydholm i privat handledning live.

Vecka 1 och 2 – facilitering för att navigera i förändring

Vecka 3 – flexibilitet för att hantera lärande i organisationer

Vecka 4 – strategisk kreation vs kreativ strategi

Vecka 5 – oväntade perspektiv som utmanar chefskapet

Vecka 6 – framgång behöver demokratiseras

Vecka 7 – reflektion för delat lärande

Vecka 8 – Kursen summeras, deltagarna får nya reflektionsövningar och möjlighet att göra en slutuppgift.

Kursen avslutas med personlig återkoppling och reflektion tillsammans med kursledare Charlotta Rydholm. Efter slutuppgift har inlämnats delas ett diplom för genomförd kurs ut.

 

Kunskapsdelare

Kunskapsdelarna i denna kurs ger deltagaren unika insikter och tankar om hur ledarskapet behöver förändras för att kunna hantera nya krav (från både omgivningen och anställda).

Personerna är utvalda både från sin expertis och för sin förmåga att bidra med olika perspektiv:

Charlotta Rydholm, Facilitator Tobegin

Jenny Theolin, Facilitator & Founder WOW Academy

Magnus Thure Nilsson, CEO Media Evolution

Linda Holster, CD & Founder HolsterGreen

Fredrik Marcus, CD/AD/3D/2D KnowIT Experience

Fayyad Assali, Verksamhetschef Mentor

Elisabeth Change, UX designer HiQ

 

Om Charlotta Rydholm – kursansvarig

Charlotta Rydholm är facilitator, författare och processledare. Hon har en bakgrund i reklam- och kommunikations­branschen. Charlotta har varit utbildningschef på Berghs SoC och driver konceptet Soffice; en pågående lärandeprocess som under sina åtta år har fått över hundra människor med skilda perspektiv att mötas. Charlotta är en av Sveriges främsta facilitatorer och har givit ut fyra böcker i ämnet. Hon är en flitigt anlitad samtalsledare, såväl digitalt som fysiskt.

Exempel på företag som gått kursen (fysiskt): Agria Djurförsäkring, Kungliga biblioteket, Chiffer, Stadsteatern, IKEA, Prime Weber Shandwick, och Malmö Stad.

 

Sagt av tidigare kursdeltagare:

Charlotta blandar information med övningar vilket gör att det känns som att många delar kan användas direkt, utan längre startsträcka. Som chef över 65 personer utspridda över landet, fick jag många aha-upplevelser. Nu vill jag börja!
– Kommunikationschef

Jag har varit på två utbildningar  och en föreläsning med Charlotta ; hon gör så att det blir ett högt engagemang från alla i rummet och bra diskussioner. Jag håller i ca 20 möten per vecka och samordnar två ledningsgrupper och detta höga engagemang är nyckeln. Jag har förstått och sett min egen del och vill nu förädla mitt chefsskap.
– Business Director

Jag vill tacka dig personligen för några av dina övningar som var så kraftfulla. Jag lärde mig reflektera och fundera och min grupp har pratat om vi nu ska implementera mycket av det du lärde oss. Kanske ringer jag för hjälp med det 🙂
– Team leader

Jag har varit på två utbildningar  och en föreläsning med Charlotta ; hon gör så att det blir ett högt engagemang från alla i rummet och bra diskussioner. Jag håller i ca 20 möten per vecka och samordnar två ledningsgrupper och detta höga engagemang är nyckeln. Jag har förstått och sett min egen del och vill nu förädla mitt chefsskap.
– HR-chef

Kursen använder sig av plattformen Add Wisdom

För vår Executive-utbildning använder vi oss av plattformen Add Wisdom. Här tar du som deltagare del av kursinnehållet samt anmäler dig till kursen. Mer information och anmälan hittar du här.

Karriär

Kursen riktar sig till dig som redan har en ledande roll och vill ta nästa steg i din karriär. Du vill bli en mästare på att hantera förändring och bli en faciliterande ledare som skapar framåtrörelse. Du vill utveckla förmågan att göra komplexa utmaningar hanterbara och kunna fånga hela gruppens perspektiv för att nå nya höjder i ditt ledarskap.

Liknande utbildningar

Ansök nu

Du slussas nu vidare till vårt antagningssystem. Här ansöker du till utbildningen och bifogar gymnasiebetyg, CV, urvalsprov m.m. När din ansökan är komplett kontaktar vi dig. 
Välkommen med din ansökan!